Statkraft melder:

Informasjon om arbeid i Folldalen

Folldalveien:

Fra Kvammen til Follsjø vil være noe massetransport og betongtransport i de kommende ukene.

Riggen på Follsjø er tatt i bruk og det vil da bli mindre trafikk av arbeidsbiler/personbiler siden de fleste som arbeider på dam prosjektet bor på riggen.

Fra Follsjø til Gråsjø vil det være en del massetransport.

Torsdag 9 juni vil det bli stengt vei over Storbekken i fra 0800 og ca.5 timer, dette på grunn av klargjøring for støp av rekkverksfundament.

I ukene 24 til og med 28 vil det bli arbeid med bygging av rekkverksfundament over i Storbekken. Veien vil da snevres litt inn og hastigheten over Storbekken vil da bli 10km/t.

Veien kan også da bli stengt i kortere perioder i forbindelse med støping og andre arbeider. Det vil bli i korte perioder og det er vanskelig å gi eksakt informasjon om når det skjer men håper at de som skal forbi tar litt ventetid med tålmodighet og godt humør.

Etter hvert vil det bli oppstart med opparbeiding av møteplasser for trafikken på veien mellom Follsjø og Gråsjø. Det vil da bli skiltet på alle plasser etter veien om hva som er parkering og hva som er møteplass, det vil da bli parkering forbudt på møteplassene.

Vi henstiller alle som kjører etter Folldalsveien til å vise hensyn og følge skiltingen. I løpet av neste uke blir også de første sauene sluppet ved Follsjø vis også hensyn og kjør forsiktig forbi de, «sauer er også ålreite dyr»

Damtoppen på Follsjø:

Toppen vil være ferdig avgravd og kjørbar for vanlig trafikk innen midten av neste uke (uke23).

Arbeider Follsjø:

Boligriggområdet er stort sett ferdig og tatt i bruk.

Det pågår opparbeiding av verksted og lager område oppe på plassen mellom vei og dam på Follsjø

Det er også arbeide med Avgraving ned til fjell og bygging ledevegger på nedstrøms side på Follsjø dammen.

Det vil også bli noe veibygging ved Follsjø, vi åpner opp igjen noen av de gamle anleggsveiene.

Gjerding for beitedyr vil bli utført i starten av neste uke.

Arbeider Gråsjø:

Ved Gråsjø pågår det arbeider i steinbruddet, der vil det være sprengning flere ganger i uka.

Det vil være arbeide på betongoverløpet på oppstrøms side.

Det er også arbeide med Avgraving ned til fjell og bygging ledevegger på nedstrøms side på Gråsjø dammen.

Det vil også pågå gjerding for beitedyr rundt steinbruddet og oppe ved Gråhaugen fjellstue.

Powered by Labrador CMS