Statkraft melder:

Det vil bli fri ferdsel i Folldalen i jula

Det vil bli brøytet over Follsjø dammen og bort til parkeringsplassen nedenfor Sandesetra, slik at de som skal på vestsiden av Follsjødammen kan kjøre over.

Ved Gråsjø blir det brøytet parkering oppe ved båtutsettet og ved fjellstua slik at en kan kjøre opp dit og parkere.


Follsjø og Gråsjø magasin:

Det vil i vinter bli lav vannstand i Gråsjø, dette for at vi skal kunne få utført arbeidet som skal gjennomføres på vannsiden av dammen.

For Follsjø sin del vil det være høy vannstand fremover.

Generell info:

Vi ønsker at skilting og gjerding blir respektert, ikke gå eller kjør inn i anleggsområdene, da det er potensiale for skade på både person og kjøretøy.

Powered by Labrador CMS