Statkraft melder:

Oppdatert informasjon om damprosjektet i Folldalen

Folldalveien:

Fra Kvammen til Follsjø vil være noe massetransport og betongtransport i de kommende ukene.

Det vil pågå rydding av kvist og rensk av veikanter på veien.

Montering av elektrisk veibom ved Follsjø, ikke driftsettelse av bommen foreløpig.

Fra Follsjø til Gråsjø vil det være en del massetransport.

Etter hvert vil det bli oppstart med opparbeiding av møteplasser for trafikken på veien mellom Follsjø og Gråsjø. Det vil da bli skiltet på alle plasser etter veien om hva som er parkering og hva som er møteplass, det vil da bli parkering forbudt på møteplassene.

Vi henstiller alle som kjører etter Folldalsveien til å vise hensyn og følge skiltingen, hastigheten på veien er nå 50km/t.

Nå er det også sau langs veien, vis også hensyn og kjør forsiktig forbi de, «sauer er også ålreite dyr»

Storbekken:

I ukene 24 til og med 28 vil det bli arbeid med bygging av rekkverksfundament over i Storbekken. Veien vil da snevres litt inn og hastigheten over Storbekken vil da bli skiltet med 10km/t.

Veien kan også da bli stengt i kortere perioder i forbindelse med støping og andre arbeider. Det vil bli i korte perioder og det er vanskelig å gi eksakt informasjon om når det skjer men håper at de som skal forbi tar litt ventetid med tålmodighet og godt humør.

Follsjø dam og riggområde:

Det pågår opparbeiding av verksted og lager område oppe på plassen mellom vei og dam på Follsjø

Det er også arbeide med avgraving ned til fjell og bygging ledevegger på nedstrøms side på Follsjø dammen.

Det vil også bli noe veibygging ved Follsjø, vi åpner opp igjen noen av de gamle anleggsveiene.

Steinbrudd:

Boring og sprenging

Lasting og transport av stein, det kan medføre at det blir regulering av trafikken lokalt oppe ved Gråsjø, det må påregnes noe ventetid (inntil 30 min)

Gråsjø dam:

Det vil være arbeide på betongoverløpet på oppstrøms side.

Det er også arbeide med Avgraving ned til fjell og bygging ledevegger på nedstrøms side på Gråsjø dammen.

Det vil også pågå gjerding for beitedyr rundt steinbruddet og oppe ved Gråhaugen fjellstue.

Follsjø og Gråsjø magasin:

Det vil i sommer og høst bli lav vannstand i Gråsjø, dette for at vi skal kunne få utført arbeidene som skal gjennomføres på vannsiden av dammen, det vil si at det blir vanskelig å benytte båt på Gråsjøen i år.

For Follsjø sin del vil det være høy vannstand i sommer.

Powered by Labrador CMS