Statkraft melder:

Informasjon om arbeidet på Folldalsvegen

Arbeidene med kulverten ved Storbekken går mot slutten og veien vil bli åpnet for trafikk.

Det vil pågå arbeide med steinmuring fremover, men det er mulig å passere. Det må påregnes noe ventetid ved kulverten.

Det vil i fra 8/3 foregå en del arbeider inne ved Gråsjø kraftverk, deriblant ferdigstilling av brua og støttemuren ved kraftstasjonen.

Det vil bli mulig å passere brua til fots og med skuter.

På grunn av stor aktivitet nede ved kraftstasjonen vil vi at parkeringen oppe på østsiden av dammen blir benyttet.

Powered by Labrador CMS