Forvaltningslaget i Surna elveeierlag melder:

En elv, stille med grønne trær i bakgrunnen, en ås. i elva står en fisker og kaster med fluestang. Snøret bugner seg i lufta
Lave fangsttall og dårlig innsig gjør at det innføres midlertidig fredning av all laks over 70 cm.

Innfører restriksjoner i laksefisket

Forvaltningslaget i Surna Elveeierlag har vedtatt midlertidig fredning av all laks over 70 cm. Dette besluttes på bakgrunn av lave fangsttall og dårlig innsig så langt i sesongen.

Forvaltningslaget har vedtatt på styremøte 19. juni at det må og bør settes inn restriksjoner i fangst, som en følge av dårlig innsig og svake fangsttall av laks i Surna så langt i juni.

De sender ut følgende pressemelding til alle vald, fiskere med surnakort og media:

Midlertidig fredning av all laks over 70 cm.

Grunnet svake fangsttall og unormalt lite innsig/oppgang av laks i Surnavassdraget i sesongen så langt, innføres dette tiltaket ut ifra et føre var-prinsipp. Fra og med kl. 00:00 fredag 21.06 og frem til "obligatorisk midtsesongsevaluering" før 10. juli, skal all laks over 70cm gjennutsettes. 

Vedtatt på styremøtet i forvaltningslaget for Surna elveeierlag 19.06.2024

Leder i Surna Elveeigarlag, Georg Solem, skriver at vi får krysse fingrene for at innsiget er forsinket og at det kommer fisk etter hvert.

De oppdaterer saken på sine nettsider, surna.web 

Powered by Labrador CMS