Pressemelding:

Daglig leder i nye Eika Økonomi Nordvest AS, Kaja Sjøthun Bråstad.

Kaja skal lede nye Eika Økonomi Nordvest AS

Sunndal Økonomitjenester AS og Statera Økonomi AS blir Eika Økonomi Nordvest AS

Sunndal Sparebank og Rindal Sparebank kjøpte seg inn i de to regnskapsforetakene i desember 2021, og i kjølvannet av dette ble det startet prosesser med tanke på fusjon, organisering og nytt betjeningskonsept. Flere av disse prosessene er nå i sluttfasen og vil bidra til et sterkere og mer framtidsrettet regnskapsforetak i tiden som kommer.

- Rekruttering av ny daglig leder har stått sentralt i prosessen, og vi er svært godt fornøyd med å ha fått Kaja Sjøthun Bråstad om bord og inn i rollen til å lede Eika Økonomi Nordvest AS. Hun kommer fra rollen som regnskapssjef i Pipelife Norge AS og har sin bakgrunn fra regnskap og revisjon, sier Jonny Engdahl Adm.banksjef i Sunndal Sparebank.

Målsettingen for Eika Økonomi Nordvest AS og bankene er at integrasjonen og samspillet partene imellom skal bidra til mer fornøyde kunder og et bredere tjenestetilbud. Fusjonen sørger også for lokalt eierskap og at lokale kompetansearbeidsplasser blir videreutviklet og styrket. Med Sunndal Sparebank og Rindal Sparebank på eiersiden vil Eika Økonomi Nordvest AS stå godt rustet til en offensiv satsing for økt kundevekst i et større geografisk markedsområde.

- Etter fusjonen vil Eika Økonomi Nordvest AS ha 25 ansatte med kontorer i Sunndal, Eidsvåg, Surnadal og Rindal. Selskapet vil ha en omsetning på om lag 22 millioner kroner. Med dette blir vi en betydelig regnskapsaktør på Indre Nordmøre med et større og sterkere fagmiljø, sier daglig leder Kaja Sjøthun Bråstad.

Nytt konsept - Eika Økonomi

Sunndal Sparebank og Rindal Sparebank har stått i bresjen for å få koblet bank og regnskap tettere sammen, og våren 2022 ble det innledet dialog med Eika Gruppen AS for å se på mulighetene for en fellessatsing innenfor helhetlig økonomisk rådgivning (HØR) – Eika Økonomi.

- Det har vi lykkes med og ser nå begynnelsen av noe større som vil komme flere Eika-banker til gode som ønsker en strategisk satsning mot regnskap, sier Jonny Engdahl.

Banksjef i Sunndal Sparebank, Jonny Engdal, sammen med resten av medarbeiderne på bankens Surnadals-avdeling.

Tilbudet i Eika Økonomi er spesielt tilpasset det lokale bedriftsmarkedet med løsninger og kjernekompetanse i det verdifulle grensesnittet mellom bank, regnskap, framtidsrettede ERP-tjenester og komplementær bedriftsøkonomisk spisskompetanse.

Eika Økonomi Nordvest AS representerer Eika Økonomi i vårt geografiske nedslagsfelt og vil levere markedsledende lokal bedriftsrådgivning i samspill med framtidsrettede regnskaps- og kundeløsninger. Vårt sentrale verdiforslag og kundeløfte er «Aktiv hjelp til gode valg. Alltid». Dette understøtter Eika Alliansens felles formål om å bidra til lønnsom vekst og bærekraftig utvikling for kunder og lokalsamfunn. Eika Økonomi skal, som Eika-bankene, nyte høy tillit og tilfredshet blant sine kunder.

Merkevaren Eika Økonomi og rådgivningskonseptet HØR eies av finanskonsernet Eika Gruppen, som igjen eies av bankene i Alliansen.

Oppkjøp og nyansettelser

Parallelt med pågående prosesser har Eika Økonomi Nordvest AS arbeidet aktivt med å vurdere nye markedsmuligheter for å styrke selskapet ytterligere. Selskapet har nylig inngått avtale om kjøp av Rindal Regnskapskontor.

Banksjef i Rindal Sparebank, Magne Bjørnstad, sammen med daglig leder for snart fusjonerte Statera Økonomi, Jarle Hamnes.

- Oppkjøpet er i tråd med strategien som er lagt for det nye selskapet, sier Kaja Sjøthun Bråstad. Samtidig har vi rekruttert inn flere nye medarbeidere de siste månedene. Både nyutdannede og regnskapsførere med lengre erfaring fra bransjen. Dette for å styrke kapasiteten og kompetansen ytterligere for det framtidige ambisjonsnivået, sier Kaja Sjøthun Bråstad.

Powered by Labrador CMS