Ei søye og et lam. Søya har blod på hodet og ved frambeinet.
Ei skada søye i Rindal.

88 sauer er funnet skadet eller drept - og ingen vet hvor ulven er

Publisert Sist oppdatert

Det er så langt dokumentert 88 sauer skadd eller drept av ulv i Orkland, Rindal og Heim, og det vil sannsynligvis bli mange flere. Dette opplyser Roar Lundby, som er fellingsleder i SNO i Trøndelag. Skadefellingstillatelsen på ulven går ut tirsdag.

Rett før helga ble en sau i Orkland avlivet på grunn av skader forårsaket av ulv, forteller Lundby. Denne skaden antas å kunne ha oppstått fredag, men når man finner en skadet sau så er det ikke så lett å bedømme hvor gammel skaden er. Dette er det siste sporet av ulven, og det tyder på at den har dratt østover igjen etter at den var i Heim, sier han.

Har satt opp flere viltkameraer

Etter at den siste skadde sauen ble funnet ble det gjort et forsøk på jakt natt til lørdag, men det var usikkert hvor sauen var da den ble angrepet, så selv om det ble brukt hunder så klarte de ikke å finne spor etter ulven, sier Lundby.

Skadefellingslagene har nå satt opp viltkameraer på ulike steder der ulven kunne tenkes å dukke opp, for å få et bedre utgangspunkt for å oppspore den. Skadefellingstillatelsen utløper tirsdag 25. juli, og da blir det opp til Statsforvalteren om den skal forlenges.

Mange blir skadet, men ikke drept

Roar Lundby forteller at det nå dukker opp stadig flere skadde sauer. Det er relativt mange som er skadet, men ikke drept. Erfaringene tilsier dessverre at mange av disse ikke vil klare seg, og avlives på grunn av skadene. Det kan også være alvorlige skader som ikke vises så godt utenpå skinnet. Det er eierne som må avgjøre om det er best å behandle skadene eller å avlive dyra.

Det ble funnet flere skadde sauer i Rindal i forrige uke, og disse ble hentet hjem av eierne.

Et kart med markeringer av rovdyrskader.
Skjermbilde fra rovbase.no. Rød prikk med sau viser enkelttilfeller, grønne prikker med tall viser flere tilfeller.

Oversikt i Rovbase

På Miljødirektoratets nettside rovbase.no finner man en oversikt over hvilke skader som er registrert, der det er dokumentert at det er ulv som har forårsaket skaden. For å finne denne oversikten går man inn på rovbase.no, velger "Søk i Rovbase" i menyen, og haker av for "Ulv". Mer detaljerte stedsangivelser kommer fram etter hvert som man zoomer seg inn på kartet.

Roar Lundby forklarer at ikke alle skader er avmerkert på riktig sted på kartet, blant annet fordi man ikke alltid vet hvor dyra var da de ble angrepet. Det kan også ta litt tid før registreringene blir godkjent og lagt inn i rovbasen.

En sau med noe som ser ut til å være striper av størknet blod på hodet.
Ei skada søye. Bildet er tatt på avstand gjennom en kikkertlinse, derfor dårlig bildekvalitet.

To bilder (bla mellom dem):

En sau drept av ulv.
Denne sauen ble funnet i Rindal.
En sau som er drept av ulv. Store skader i bakparten.
Powered by Labrador CMS