Fram informerer:

En buss i Kristiansund

Dovrebanen er opna igjen – Fram tilpassar bussane

Tirsdag 21. mai opna Dovrebanen opp igjen for normal togtrafikk. Dette inneber endringar i busslinjene og korrespondansen på Åndalsnes og Oppdal.

Dovrebanen har for det meste kun vore delvis åpen for togtrafikkk etter ekstremvêret Hans i august 2023, då Randklev bru raste saman. Frå og med tirsdag 21. mai vil SJ Norge starte opp igjen med persontog på Raumabanen og Dovrebanen.

  • Dette fører til endringar i togtidene og korrespondansen mellom buss og tog på Åndalsnes og Oppdal, seier Tor Erik Kirkeland, rådgivar i FRAM i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Frå og med 21. mai blir det endringar på følgande busslinjer:

  • 420 FRAM Ekspress Molde-Åndalsnes
  • 681 FRAM Ekspress Ålesund-Vestnes-Åndalsnes
  • 482 Åndalsnes-Vestnes

På desse busslinjene blir ruteoppsettet veldig likt det som var før stenginga av Dovrebanen.

Endringar på busslinje 901

På busslinje 901 FRAM Ekspress Kristiansund – Oppdal, er alle togbussturane endra til å bli gjennomgåande.

  • Det vil seie at det no blir teknisk mogleg å kjøpe ein samanhengande reise/gjennomgåande billett, altså same billett for buss og tog, på resten av turane. Med denne billetten får man korrespondansegaranti, opplyser Kirkeland.
  • Ver merksam på at denne billetten må kjøpes hos Entur.
Et tog som kjører over ei bru.
Det første godstoget kjører over Randklev bru etter gjenåpningen.

Sjå oppdaterte rutetider for buss på frammr.no eller i FRAM-appen.

Bane NOR informerer:

Randklev bru åpnet for trafikk igjen i dag, tisdag 21. mai, etter at den ble ødelagt under uværet Hans i fjor. Nå kan endelig person- og godstogene kjøre som normalt igjen på hele Dovrebanen, melder Bane NOR i ei pressemelding.

Siden Randklev bru ble ødelagt under uværet Hans i fjor, har det pågått intensivt arbeid for å få brua opp igjen. Mandag kveld kunne vi ønske det første godstoget over før persontogene følger på tirsdag morgen.

– Dette er en dag mange har ventet på. Endelig kan vi åpne Dovrebanen for gjennomgående trafikk igjen, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR.

Dovrebanen er en viktig strekning for både gods- og persontrafikk.

– Dovrebanen er samfunnskritisk viktig fordi strekningen har kapasitet til å frakte store volum mat og andre nødvendige varer effektivt mellom Østlandet og Midt-Norge. Tog er også det mest klimavennlige og trafikksikre transportalternativet for både personer og gods, sier Eriksen.

Den nye brua tåler mer ekstremvær

Det var i august 2023 at ekstremværet «Hans» herjet Gudbrandsdalen. Ekstremværet førte til jordskred, flom og oversvømmelser flere steder i landet, og elva Gudbrandsdalslågen gikk over sine bredder. De store vannmengdene i elva førte til at et av brufundamentene til Randklev bru veltet, og dermed havnet to av bruelementene i elva.

I tillegg til reparasjon av bruelementene, har Bane NOR bygget et nytt fundament. Det nye fundamentet har en større grunnflate, og er bedre sikret mot erosjon og undergraving for å tåle mer ekstremvær på grunn av klimaendringer. Samtidig er det utført erosjonssikring av det andre brufundamentet.

– Vi har jobbet intensivt med å gjenåpne bruforbindelsen så raskt som mulig. Dette prosjektet har hatt høyeste prioritet hos oss, sier Eriksen.

Stopp, se og lytt ved usikrede planoverganger

Når togene igjen går over Randklev bru, vil det bli noen forandringer i togtrafikken, også andre steder i landet. Det blir mer trafikk på Dovrebanen, Raumabanen får tilbake godstrafikken, og trafikken på Rørosbanen går tilbake til slik den var før.

Det er flere usikrede planoverganger på Dovrebanen. Arbeidstog og godstog står ikke i rutetabellen. Husk derfor at det alltid kan komme et tog, og at det er viktig å alltid stoppe, se og lytte før du krysser en planovergang.

Dronefoto av bygging av ei bru.
Det siste fagverket til Randklev bru ble heist på plass 30. april etter at det var blitt reparert på land.
Powered by Labrador CMS