Demensaksjonen 2023:

Mange unge jenter og gutter oppstil med røde vester, sammen med tre damer,
Også i år hjelper Surnadalsrussen til i Demensaksjonen. Her er de sammen med Mary-Ann Foldnes Fiske og Liv Botten fra Surnadal demensforening og helselag, og Bettina Røen Helgetun fra Rindal demensforening.

– Ta godt imot bøssebærerne!

Publisert Sist oppdatert

I neste uke arrangeres Demensaksjonen i hele landet. Lokallagene av Nasjonalforeningen for folkehelsen i Surnadal og Rindal også med på det. Her blir det innsamlingsaksjon i midten av uka, tirsdag 19. - torsdag 21. september.

De lokale foreningene er Surnadal demensforening og helselag, Åsskard helselag og Rindal demensforening. Fredag var de innom Surnadal vidaregående skole for å informere russen om Demensaksjonen.

Setter stor pris på hjelpen

Hvert år siden 2005 har Surnadalsrussen hjulpet til med bøssebæringen i Demensaksjonen. Dette setter de lokale demensforeningene stor pris på. I tillegg blir elever fra "innsats for andre" ved SUBUS med på årets innsamling, pluss en del av foreningenes egne medlemmer, slik at de får dekt opp mest mulig av de to kommunene.

Mangler bøssebærere i Rindal - Kan noen hjelpe?

I Rindal mangler det bøssebærere som kan dekke øverbygda, fra Mjohølkrysset og oppover. Bettina Røen Helgetun, som er leder i Rindal demensforening, håper at noen vil melde seg og hjelpe til med dette. Runden kan tas en eller annen gang i løpet av uka, mandag 18. - søndag 24. september.

Fredag ettermiddag vil Rindal demensforening også sitte med bøsser i gangen ved Extra Rindal.

Det meste går til forskning

Det blir stadig mer demens i samfunnet, fordi befolkningen blir eldre. Det er også viktig å vite at det ikke bare er eldre mennesker som rammes.

Det meste av pengene fra demensaksjonen går til forsking på demens. Slik forskning foregår over hele verden, og med små skritt går det framover. Forsking er utrolig viktig, for om mulig å få løst dette problemet i framtida.

Kan få midler tilbake lokalt

Det er også slik at de lokale foreningene kan søke om å få midler tilbake fra Nasjonalforeningen for Folkehelsen, og det gjør de både i Surnadal og i Rindal. De får penger til tiltak som kommer samfunnet til gode, ikke minst til positive opplevelser og andre lokale tiltak for demente.

Nesten alle vil oppleve at noen de kjenner blir rammet av demenssykdom en eller annet gang i løpet av livet. Også blant russen er det mange som har kjent eller kjenner til noen med demens.

Vis at du betaler!

Ei dame som holder opp ei innsamlingsbøsse.
Liv Botten.

Nå har det blitt slik at det fleste må betale med VIPPS for å bidra. Da bør de vippse når bøssebærerne kommer, og vise fram at de har bidratt, ellers er det lett å glemme. Det er viktig at det er de lokale foreningenes VIPPS-nummer som brukes, slik at de har oversikt over hvor mye penger som kommer inn gjennom den lokale aksjonen.

Liv Botten i Surnadal demensforening og helselag oppfordrer alle om å støtte opp om arbeidet for å bekjempe demens når de får besøk av bøssebærerne.

ANNONSE:

DEMENSAKSJONEN 2023

Utfordring for samfunnet - tragedie for dem som rammes

Demens er en dødelig hjernesykdom som griper brutalt inn i hverdagen til den som selv har en demens og familiene deres. Det kreves stor innsats i årene som kommer før vi kan stoppe eller bremse alzheimer og andre demenssykdommer.

Forsker for å finne behandling

Demensaksjonen gir deg mulighet til å støtte livsviktig forskning. Flere forskere ser det nå som sannsynlig at vi vil kunne knekke demenskoden. Vi ser fram til den dagen vi ikke trenger å bekymre oss for demens. Men for å komme dit, må det mer forskning til.

Det er denne forskningen Nasjonalforeningen for folkehelsen samler inn penger til gjennom Demensaksjonen. Med din gave kan dyktige forskere gjøre sitt ytterste for at færre får demens, og vi kan hjelpe dem som er rammet til å mestre hverdagen.

Gi ditt bidrag og vær med på å stoppe demens!

Hver krone teller!

Du kan også sende ditt bidrag direkte til vår konto 4040.55.81576

Evt Vipps til våre lokale nummer:
VIPPS nr 709094 (Surnadal demensforening og helselag)

VIPPS nr 610025 (Rindal demensforening)

Innsamlingsbøsser

FAKTA OM DEMENS

  • I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2040.
  • På verdensbasis lever nesten 50 millioner med demens, et tall som vil øke til mer enn 130 millioner fram mot 2050. Årsaken til økningen er i all hovedsak at befolkningene blir eldre.
  • Demens er en dødelig hjernesykdom.
  • Demens fører til dårlig hukommelse, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendringer.
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.
  • Demenslinjen er bemannet av sykepleiere med spesialkompetanse, som svarer på spørsmål om demens. Ring: 23 12 00 40
Powered by Labrador CMS