Ragnhild Stavne Bolme, Aud Gunvor Helgetun og Bettina Røen Helgetun på stand for demensforeninga.
Ragnhild Stavne Bolme, Aud Gunvor Helgetun og Bettina Røen Helgetun på stand for demensforeninga.

Demensforeninga inviterer til pårørendeskole - åpent for alle

Rindal demensforening er i innspurten av årets innsamlingsaksjon, og takker russen for god innsats. Nå inviterer demensforeninga pårørende og andre interesserte til kurs for å lære mer om demens.

Bettina Røen Helgetun, som er leder i Rindal demensforening, forteller at de har samla inn over 40.000 kroner til nå. De er veldig fornøyd med det, men håper fortsatt på flere bidrag.

Du kan fortsatt gi til demensaksjonen på Rindal Demensforening sitt VIPPS-nummer: 610025

Rindal demensforening takker russen ved Surnadal vidaregående skole for god hjelp med innsamlinga!

Håper på en kur for demens

På stand deler de ut det som ser ut som ei pilleeske, merket "Demenspilla - for forebygging av demens". En slik pille finnes foreløpig ikke, så eska inneholder informasjon om forebygging av demens.

Men målet med demensaksjonen er å bidra til forskning, nettopp for å finne en kur mot demens.

Aud Gunvor Helgetun er demenskontakt i Rindal kommune og nestleder i Rindal demensforening. Hun forteller at forskningen går framover på dette området.

Samtidig blir stadig flere rammet av demens. I Norge er det nå over hundre tusen mennesker med demens-diagnose. Innen 20 år ser det ut til at det vil bli dobbelt så mange. Hovedårsaken til det er at folk blir stadig eldre. I dag er halvparten av de som er over 90 år rammet av demens. Om 20 år antar man at antallet personer over 90 år vil være fem ganger så stort som i dag. Da vil antall personer med demens også naturligvis øke.

Håper at mange blir med på Pårørendeskolen

Nå inviterer demensforeningene i Rindal og Surnadal, i samarbeid med de to kommunene, pårørende og andre interesserte til kurs om demens.

Selv om det heter Pårørendeskolen så kan man bli med selv om man ikke er pårørende til en person med demens.

Det blir seks kurskvelder med foredrag i oktober og november, og det er greit å melde seg på selv om man ikke har mulighet til å være med på alle kveldene.

Dersom noen har problemer med å komme fra, så kan hjemmesykepleien i kommunen være behjelpelig. Da kan man si fra om det når man melder seg på.

Styret i demensforeninga synes at de har fått til et bra program, og håper at flest mulig vil delta.

Det blir mulighet til å stille spørsmål, og det blir satt av god tid til samtale hver gang. Det kan bli gruppevis inndeling slik at man får prate med andre i samme eller lignende situasjon som en selv.

Her kan du lese mer om pårørendeskolen, og hvordan du melder deg på: