En mann og en kvinne holder en stor blå sjekk fra Sparebank 1 mellom seg
Katrine Mauset fra sparebankstiftelsen som overrekker Ivar Melkild, formann i Stangvik grendalag, en storstilt gavesjekk på 1,2 millioner kroner

Bondehuset i Stangvik får storstilt pengegave – ikke aprilspøk!

I regi av Stangvik grendalag får Bondehuset i Stangvik sårt tiltrengte midler for å restaurere bygdas og en av kommunens storstuer av Sparebankstiftelsen. Og det er ikke snakk om småpenger, men utrolige 1,2 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Stangvik grendalag er et vel fungerende lag som står for det meste som skjer i bygda Stangvik. Her er ildsjeler i alle aspekt som brenner for bygda si. Midt i det hele står bygdas storstue, Bondehuset, som har en unik historie å fortelle med sine 102 år. Dog har 102 års bruk begynt å tære litt i grunnvollene til huset. I en del år nå så har man sett at huset sårt trenger både ytre og indre vedlikehold. Dette arbeidet er det Stangvik grendalag som står i bresjen av, men grendalaget står også for den daglige driften av huset.

Man kan nevne at huset har bordkledninger som bør skiftes, ny isolering behøves, det elektriske anlegget bør oppgraderes, vinduer må skiftes, deler av huset bør kanskje gjennomgå en ombygging for tekkes alle brukerne av huset. Stangvik grendalag har også til hensikt å ta vare på den unike historiske arkitekturen til huset som ble tegnet av arkitektene Carl og Jørgen Berner i sin tid, hvorav Carl fikk sin egen «Carl Berners plass» oppkalt etter seg i Oslo.

I første omgang vil man prøve å gjøre noe med det elektriske anlegget i huset, gjennomgå og utbedre fasadene, skifte vinduer hvor det behøves og etterisolere huset i tillegg til å enes om utforming av lokalene i huset. Noe av arbeidet er allerede i gang.

Et rom med skilt hvor det står WC med en pil rett fram
Et tomt rom med en hvit dør
Oppbevaring med diverse ting inni

På bakgrunn av en tilstandsrapport utformet av Takstmann Øyås AS, hvor anslåtte kostnader for en helhetlig oppgradering av huset kom på over 3 millioner kroner, så man fort at for å komme i mål med et så stort prosjekt så måtte man forsøke å få søke om økonomisk støtte til dette arbeidet. Derfor søkte man for en ukes tid tilbake Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank etter sårt tiltrengte midler.

I dag 1. april tok daglig leder i Sparebankstiftelsen Kathrine Mauset turen til Bondehuset, hvor hun i dagens arrangement av «Kaffekroken» kom med den gledelige nyheten om at Stangvik grendalag hadde fått en gave på 1,2 millioner kroner.

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank yter pengegaver til gode formål rundt om i kommunen og denne gangen ble altså lokalsamfunnet i Stangvik tilgodesett, noe som Mauset mener ikke bare kommer Stangvik til gode, men også alle innbyggerne i Surnadal. Hun sier at det er positivt at Stangvik grendalag påtar seg denne store oppgaven med å oppgradere Bondehuset, og da også å bevare den historiske arkitekturen og arbeidet med å få til et funksjonelt flerbrukshus.

Bærekraftsmål:

FN skriver i sitt bærekraftsmål nr. 7; «Ren energi til alle» at energieffektiviseringen fram mot 2030 skal gå dobbelt så fort, og at en skal fremme investeringer innenfor dette området. I Bondehuset har man i dag tatt grep der man kan benytte vedfyring når det er arrangement i de største salene i 2. etg, og det er investert i miljøvennlige varmepumpeteknologi i kjelleren.
Likevel så er det et stort hus med varmelekkasje mellom rommene, så mye er i dag varma opp med elektrisk varme. Ved å renovere fasaden på huset vil man holde bedre på varmen og ha bedre energieffektivisering i huset. Videre er FNs bærekraftsmål nr 10 «mindre ulikskap», og under delmål 10 finner man: «Innen 2030 sikre myndiggjørelse og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonalt opphav, religion eller økonomisk eller annen status»
I dette byggetrinnet vil vi utbedre innganger og toalettfasiliteter slik at alle, uavhengig av funksjonsevne, skal kunne besøke huset uten utfordringer. Også i FNs bærekraftsmål nr 11 «bærekraftige byer og lokalsamfunn» er det poengtert at særlig kvinner, barn, eldre og funksjonsnedsatte mennesker skal få ta del i samfunnet. I tillegg rettest det fokus på at man skal støtte oppføring av bygg i bærekraftige og solide materialer som er lokale.
Stangvik Grendalag er i dialog med lokale forhandlere av eks. vinduer, med kvalitetsvarer laga i norsk heltre for å sikre at de investeringene en nå gjør står lenge. Dette finner man også i FNs mål nr 12 «ansvarlig forbruk og produksjon», der en spesielt under delmål 5 trekker fram at det er viktig med ombruk av materialer og at en tar vare på det man allerede har.
Mange steder bygges det nye forsamlingshus. Det er uten tvil mindre belastende for miljøet å ta vare på det som vi allerede har i Stangvik for å skape bolyst, sosiale uformelle møtesteder og for å være sammen i de store livsendrede begivenhetene i et menneskes liv. Utvikling av Bondehuset er altså et prosjekt som ivaretar både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.

Ivar Melkild som er leder for Stangvik grendalag i dag, er synlig glad, takknemlig og lettet over den storslåtte pengegaven. Dette er en stor motivasjonsfaktor i det videre arbeidet med oppgraderingen av Bondehuset, et arbeid som består ikke bare av dugnadsarbeid, men også av fagpersoner, noe som koster mye penger sier Ivar. De vil også søke om støtte fra andre instanser etter hvert.

Et stort rødt hus med hvite detaljer og stein nederst
Bondehuse

Fra å være bygdas storstue og forsamlingshus, så er huset også et av Surnadal kommunes forsamlingshus. Huset benyttes til ulike aktiviteter, hvor man kan nevne alt fra å være et av Stangvikfestivalens konsertlokaler, og man kan leie huset til ulike andre konserter, bryllup, barnedåp, begravelse og jubileum. Her er åpen kafe «Kaffekroken» på lørdager, av og til pub, det er skjerm for vising av fotballkamper og man kan holde utstillinger for å nevne noen av aktivitetene.

Stangvik er et unikt sted på indre Nordmøre, hvor mye folk er samlet til tider. Vi har Svissholmen, hvor vi har badestrand, fotballbane og småbåthavn. De mange hyttene i bygda gjør at mye folk kommer til bygda til alle årstider. Her er mulighetene store til fritidsaktiviteter både til lands, sjøs og fjells, og Stangvik grendalag står for mange aktiviteter både sommer som vinter. Derfor er behovet for å ha et flerbruks-hus stort i bygda.

Nå i kveld arrangeres påskepub, så vær velkommen!

Powered by Labrador CMS