Fra foran fra venstre: Solveig Haglund, Maren Ansnes, foreningens eldste medlem, Jenny Kvendset som blir 100 år i høst og Helga Bele.
Fra foran fra venstre: Solveig Haglund, Maren Ansnes, foreningens eldste medlem, Jenny Kvendset som blir 100 år i høst og Helga Bele.

Todalen Sanitetsforening med gave til gardspensjonat for demente

Todalen Sanitetsforening har fått 300 000 fra Stiftelsen Dam. Disse skal være med og finansiere gardspensjonat for demente og pasienter med kognitiv svikt i Jostua på Bele.

Publisert

Stiftelsen Dam har siden starten i 1994 delt ut 5,5 milliarder kroner til helsefremmende tiltak gjennom tilskudd til frivillige organisasjoner. Stiftelsen forvalter 6,4 prosent av overskuddet til Norsk Tipping, og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom aktivitet og mestring.

I tillegg bevilget regjeringen i fjor midler til en tiltakspakke for sårbare eldre. Stiftelsen har forvaltet 90 millioner av disse. Målgruppe for programmet er frivillige organisasjoner med helseformål.

Av disse midlene har Todalen Sanitetsforening fått 300 000.

Aktivisere og stimulere

Helga Bele ved Jostua Bele har tilbudt Inn på tunet-tjenester i flere år, og fikk i 2017 midler til å drive dagaktivitetstilbud for brukere med demens og kognitiv svikt. Med midlene fra Todalen Sanitetsforening på plass vil hun, sammen med makker Soveig Haglund, i høst være klart for aktivitetstilbud med overnatting for den samme brukergruppen.

Tanken er blant annet at ektepar der den ene er dement kan tilbringe ei aktivitetshelg på Gardspensjonatet.

-Antall mennesker som blir diagnostisert med demens er økende, sier Helga Bele. Stadig flere yngre rammes av sjukdommen, som påvirker både den sjuke og familiens hverdag i stor grad.

Målet med Gardspensjonatet er å aktivisere og stimulere pasienten. Det blir flere deltakere hver helg, dermed blir det også en mulighet til sosial omgang med andre i samme situasjon.

-Godt humør og godt stelle er viktig, sier Helga Bele.

-Ja, det skal bli god mat, legger Solveig Haglund til.

Aktiviteten blir en del av miljøet på gården, og vil tilpasses brukerne. Her har de både seter og naust og muligheter for mange aktiviteter. Turer vil bli en del av tilbudet, for yngre brukere kan det for eksempel blir snakk om fjellturer.

Største prosjektet til nå

-Vi har ikke tenkt å bare lene oss tilbake når pengene er levert, sier Maren Ansnes.

Todalen Sanitetsforening stiller opp med både sjåfører og hjelp til å finne aktiviteter i Todalen.

-Vi har mange og varierte tilbud i Todalen, mener Ansnes. Vi har Toåa tursti, Tjønnmyra og Sanitetshuset, for å nevne noe. Ellen Bugge syntes det hørtes så bra ut her at hun hadde lyst til å besøke oss, smiler Ansnes.

Ellen Bugge fra Norske Kvinners Sanitetsforenings sekretariat er en av dem som har bistått med utførelse av søknaden, som er en om fattende sak på 24 sider. Det er det største prosjektet Todalen Sanitetsforening noen gang har hatt.

Menigsfullt

Solveig Haglund og Helga Bele er ydmyke over interessen og entusiasmen fra Todalen Sanitetsforening. De synes det er fantastisk at de får bistand til å realisere de planene om overnattingstilbud som de har jobbet med lenge. De har hatt god dialog med demenskoordinator i kommunen under prosessen.

-Her ser vi et godt eksempel på at samarbeid mellom offentlige, private og frivilligheten fungerer godt, sier Solveig Haglund. Det er så inspirerende å arbeide sammen med frivilligheten. Jeg håper folk ser den innsatsen som er lagt ned i frivillige lag og organisasjoner.

Haglund og Bele har håp om at tilbudet kan bety noe for brukerne i hverdagen, og gleder seg til å komme i gang med minst tre helger allerede i høst.

-Gode tilbud som kan gi hjelp og støtte i hverdagen for syke og pårørende er meningsfullt arbeid, sier Solveig Haglund.

Powered by Labrador CMS