ANNONSE:

Stangvik kyrkje
Stangvik kyrkje

Gudstenester i Surnadal

Lørdag 25. september

Ranes kyrkje kl. 11:00

Konfirmasjonsgudsteneste.

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

Søndag 26. september

Mo kyrkje kl. 10:30

Konfirmasjonsgudsteneste.

Takkoffer.

Åsskard kyrkje kl. 11:00

Gudsteneste. Konfirmantpresentasjon.

Takkoffer til kyrkjelmusikalsk arbeid i soknet.

Mo kyrkje kl. 12:30

Konfirmasjonsgudsteneste.

Takkoffer.

Stangvik kyrkje kl. 14:00

Gudsteneste. Dåp. Konfirmantpresentasjon

Takkoffer til Nordmøre søndagsskulekrets.

Tirsdag 28. september

Stangvik kyrkje kl. 18:00

Konsert «Klangturne» med bla Hoem og Sommerro

Billett kr. 350

Søndag 3. oktober

Mjuklia leirsted kl. 11:00

Gudsteneste ved konfirmantane i Rindal og Surnadal.

Stangvik kyrkje kl. 19:00

Folketonekonsert. Billett.