ANNONSE - Senioruniversitetet på Indre Nordmøre:

Ingressbilde, logo og portrettbilde av Todalshaug
Jørgen Hals Todalshaug er dagens foredragshaldar.

Energi frå havet: Vind, bølgjer og tidevatn i den globale energiomstillinga

Indre Nordmøre Senioruniversitet inviterer til møte i kinosalen på Kulturhuset med Jørgen Hals Todalshaug torsdag 21.03.24 kl 12.00 NB: torsdag. Todalshaug er ein erfaren forskar og oppfinnar med lidenskap for fornybar energi og berekraft. 

Publisert Sist oppdatert
Bilde av bølgjekraftbøye
Bildet viser CorPower Ocean si bølgjekraftbøye, teke i fjor haust (CPO 2023)

Jørgen Hals Todalshaug har ein doktorgrad frå NTNU, lang erfaring frå forsking med emna og er no forskingssjef i svenske CorPower Ocean.
Det er god grunn til å sjå fram til eit spanande foredrag om eit svært viktig og aktuelt emne.

Etter at Jørgen Hals Todalshaug er ferdig, gjennomfører vi årsmøtet. 

Billettar:

Medlemmar kr 100 – andre kr 200 - inkluderer også kaffe med noko attåt.

Meir om Todalshaug

Todalshaug har ein doktorgrad i modellering og styring av bølgjekraftverk frå Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).Arbeidet hans har i hovudsak dreidd seg om energiomforming, og særleg om flytande system for omforming av energi frå vind og havbølgjer.Han har fagkompetanse innan matematisk modellering, hydrodynamikk, signalbehandling og optimalstyring, og har lang erfaring med utvikling og evaluering av ulike konsept for hausting av havenergi, både frå universitet, instituttsektoren og privat næringsliv.Blant tidlegare arbeidsgjevarar finn vi NTNU, SINTEF Energi og SINTEF Ocean. 

I dag er han tilsett som forskingssjef i det svenske bølgjekraftselskapet CorPower Ocean.

 

portrettfoto av Todalshaug
Jørgen Hals Todalshaug

 

Powered by Labrador CMS