LESERINNLEGG:

Viktig å satse på barn og unge

Publisert Sist oppdatert

Mye tyder på at vi i fremtida vil være færre rindalinger. Ved utgangen av andre kvartal i 2023 var det 1967 som er bosatt i Rindal, og prognosene fremover er ikke positive. Vi tror at alle er enige om at dette må vi gjøre noe for å snu, og det nå. Dette er viktig for alt fra å ha nok hender til å drive tjenestene våre, til å kunne opprettholde et bredt tilbud når det kommer til fritidsaktiviteter og at vi beholder arbeidsplasser i bygda. Alt henger sammen, og derfor er det viktig at vi ser på helheten. Det er så viktig at vi fikk bli med som pilotkommune for bygdevekst, og vi gleder oss til å se hvilke muligheter dette kan gi oss. Hensikten med prosjektet er å bidra til bosetting, tilgang på kompetent arbeidskraft og fremtidsrettet næringsutvikling i de minst sentrale delene av Distrikts-Norge.

Rindal Arbeiderparti ønsker selvsagt alle som vil flytte hit velkommen, men de det kanskje er lettest å få tilbake hit er ungdommene som har vokst opp her. Vi tror at dersom de har opplevd en barndom med en god barnehage og en trygg skole som ruster de godt til livet, varierte fritidsaktiviteter og et apparat rundt barna som samarbeider godt gjør at kanskje flere vil flytte tilbake til bygda. Mye av dette har vi allerede, men det er viktig at vi har fokus på det som fungerer godt også, og være bevisst på prioriteringer slik at de kan fortsette å yte så gode tjenester.

Likevel er det noen punkter som kan gjøre det enda bedre å bo i Rindal. Noen er allerede gjennomførte, men andre må vi jobbe med videre:

- Regjeringen kom den i går med en prisreduksjon for makspris i barnehage, som for Rindal vil si at man fra august 2024 går ned 1500 kroner per måned for èn barnehageplass. Dette er et viktig løft både for å flere inn i barnehagen og ikke minst er det viktig for familiene som sitter med betydelig mindre utgifter til barnetilsyn.

- Rindal Arbeiderparti vil jobbe for å få så mange lærlingeplasser som mulig i kommunen, dette er et viktig arbeid, både samfunnsmessig og ikke minst for rekrutteringen videre. Vi ønsker at Rindal kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som satser på unge.

- Gratis halleie. Dette ble vedtatt i driftsutvalget 05.09.23 da Høyre og Arbeiderpartiet la frem et felles forslag om dette. Dette er viktig ved at vi fremmer fysisk aktivitet som er viktig for folkehelsen. Arbeiderpartiet vil jobbe for at dette fører til en lavere aktivitetsavgift som kommer barna til gode. Hvem som kan være med på aktiviteter skal ikke styres av lommeboka til foreldrene.

- Fast ansettelse av prosjektstilling som Miljøveileder på Rindal skole. Dette er en stilling Rindal arbeiderparti har kjempet for lenge. Å ha en person som jobber i skolemiljøet er svært viktig at vi beholder. Det er gode tilbakemeldinger på stillingen, og Arbeiderpartiet vil jobbe for at dette blir en fast stilling også videre. Vi mener at vi må satse på å jobbe forebyggende, og at miljøveileder har alle muligheter til å se hva som rører seg i elevgruppa og ta tak i det tidlig.

I tillegg er Rindal Arbeiderparti stolte av de mange unge kandidatene på lista vår, og det er så viktig at de unge engasjerer seg og får være med også i politikken. Det er jo de som er fremtiden og som vet hva som er viktig for dem.

Vi ønsker alle er godt valg, og husk å benytte deg av stemmeretten!

Lene Steinshamn Fredriksen, partileder

Camilla Stokke

Gro Karina Fosseide

Camilla Hyttebakk

Powered by Labrador CMS