LESERINNLEGG:

En mann med briller og mørk dress smiler mot kameraet

Stopp angrepene på bonden, Høyre!

Av Per Vidar Kjølmoen, Aps næringspolitiske talsperson

Ukraina oversvømmes. Europa prioriterer selvforsyning. Høyre fortsetter som før.

Totalberedskapskommisjonen presenterte mandag sin rapport der de peker på det prekære behovet for å produsere mer mat på norske ressurser. Høyre vil i stedet kutte i overføringene til landbruket og dermed svekke norsk matproduksjon. Da Høyre satt i regjering, vendte de tommelen ned for satsing på beredskap og kornlagre i landbruket. Nå satser Arbeiderpartiet og Senterpartiet på nettopp dette.

Etter å ha sakket akterut i inntektsutvikling i årevis er det endelig bøndenes tur. Vår regjering leverer et sårt tiltrengt løft for norsk landbruk, som sørger for at den norske bonden fremdeles kan produsere god, trygg mat til det norske folk.

Gjennom to gode jordbruksoppgjør tetter vi inntektsgapet mellom bonden og andre grupper med 100 000 kroner. Vi har styrket investeringsmidlene, innført en egen strømstøtteordning for jordbruks- og veksthusnæringen og lagt stor vekt på å kompensere ekstraordinære kostnader for bonden med økt budsjettstøtte.

Vi innfridde jordbrukets krav i tilleggsforhandlingene allerede kort tid etter regjeringsskiftet høsten 2021, som følge av den sterke kostnadsveksten. Her hadde Erna Solberg kastet kortene og overlatt ansvaret for dette til den nye regjeringen. De grepene vi har tatt, har ført til at mindre av kostnadsøkningen må tas ut i markedet, og dermed er presset på matvarepriser redusert. Det er bra for forbrukerne.

Høyres oppskrift er 1,2 mrd. kutt i bevilgningene over jordbruksavtalen, mens de tar til orde for et mer effektivt og «moderne» landbruk. Erna Solberg har forsøkt seg på denne oppskriften før, der hun gjennom åtte år fikk stadig mer sentralisering og større bruk som resultat. Det er ingenting moderne ved dette, men tvert imot gammeldags og velkjent høyrepolitikk å prioritere de store på bekostning av de små. I tillegg foreslår de å øke skattetrykket for bønder med å legge på kartongavgift og CO2-avgift.

Det er også oppsiktsvekkende dersom Høyre – som tidligere styringsparti - ikke vil akseptere den inngåtte avtalen mellom staten og landbruket. Det undergraver den norske modellen, og føyer seg dessverre inn i rekken av eksempler på at Høyre stiller seg på sidelinja uten å ta ansvar, slik de gjorde blant annet med lakseskatt og havvind.

Mens Høyre angriper importvernet, vil vi styrke det, og vi varsler at dette blir et tema i budsjettet for neste år. Høyre setter også forbrukerne og bonden opp mot hverandre, og påstår at maten ville blitt billigere dersom Høyre satt med makten. Men Høyres «løsning» på prisøkningene på mat går først og fremst ut på å svekke rammebetingelsene for den norske bonden. Og dersom budsjettmidlene til landbruket svekkes, må mer av bondens inntekt tas ut i markedet – og regningen sendes til forbrukerne.

For Arbeiderpartiet er det helt unaturlig å gyve løs på bonden når vi skal peke på hvilket ledd i verdikjeden som bør vise moderasjon. Flere av de aller rikeste her i landet er på toppen av verdikjeden på dagligvarer, mens få av dem er å finne ute på åkeren eller i fjøset.

Så mens Høyre angriper den norske bonden, er regjeringen i full gang med å stake ut en ny kurs i landbrukspolitikken, med økt norsk matproduksjon og økt sjølforsyning som mål. Vi må sørge for å ruste norsk landbruk for å kunne utføre sitt viktige samfunnsoppdrag: å sikre befolkninga nok og trygg mat, og samtidig sikre framtidsretta arbeidsplasser og økt verdiskaping.

Norge og Europa står i en ny tid. Vi må prioritere vår evne til å brødfø vår egen befolkning. Det er på tide at Høyre også oppdager det. Den norske bonden er ikke en unødvendig utgiftspost, men ett av de viktigste verktøyene for norsk beredskap.

Powered by Labrador CMS