Surnadal Næringsforening

Anett Ranes, varaordfører i Surnadal, delte ut Miljøfyrtårn diplomer til Pål Innvik fra iTeam Surnadal (til venstre) og Einar Fiske fra AS Elektro (til høyre)

Nye miljøfyrtårn i Surnadal

Iteam avdeling Surnadal og AS Elektro fikk tirsdag sine velfortjente diplomer som nyutnevnte Miljøfyrtårnbedrifter. Overrekkelsen fant sted under Surnadal Næringsforening sitt frokostmøte på Hammerstuene.

Publisert

Pål Innvik fra iteam avdeling Surnadal og Einar Fiske fra AS Elektro fikk under Surnadal Næringsforening sitt frokostseminar overrakt sine synlige bevis på at begge bedrifter nå er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrifter. Diplomene ble overrakt av varaordfører Anett Ranes. Det er nå 16 bedrifter fra Surnadal som har blitt sertifisert som miljøfyrtårn. 

Anett Ranes overrekker diplomet til Pål Innvik fra iteam Surnadal
Einar Fiske fra AS Elektro tar imot sin diplom fra Anett Ranes

Midtsommar og vinterbelysning

Overrekkelsen innledet Surnadal Næringsforening sitt frokostmøte, hvor et tjuetalls representanter fra næringslivet i Surnadal var møtt frem til et innbydende frokostbord på Hammerstuene i idyllisk morgensol.

Bergsvein Brøske ønsket velkommen og minnet om "Midtsommar i Surnadal"

Styreleder i Surnadal Næringsforening, Bergsvein Brøske,  ønsket velkommen og benyttet samtidig anledningen til å minne om "Midtsommar i Surnadal " som starter allerede på torsdag.

Martha Torvik ønsket velkommen til Hammerstuene

Martha Torvik, dagens vertskap, ønsket velkommen og orienterte deretter kort om Hammerstuene.

Bergsvein Brøske informerte deretter om et mulig prosjekt - Vinterbelysning i Surnadal - med noen tanker om hvordan vinterbelysning i Surnadal kan være, og viste noen mulige typer vinterbelsyning av signaturbygg i sentrum. 

- Vi må kunne ha flere tanker i hodet samtidig, sier Brøske.

Kampen om kompetansen

Hovedtema for frokostmøtet var "Kampen om kompetansen", og første innleder var Ole Jonny Rugset, leder for Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN). KNN gjennomførte tidligere i år en workshop rundt temaene kompetanse og rekruttering. (Rapporten "Kompetanse og rekruttering" fra prosjektet, kan leses i sin helhet på KNN sine nettsider).  

Ole Jonny Rugset, leder for Kristiansund og Nordmøre Næringsforening

Rugset presenterte hovedfunnene fra arbeidet under næringsfrokosten, blant annet innenfor hvilke kompetanseområder kommunene sliter med å rekruttere kompetanse, og at næringslivet sliter med rekruttering fordi de driver kannibalisering, dvs. henter arbeidskraft hos naboen eller nabokommunen, og at det er mangel på boliger og barnehageplasser. Rapporten presenterer også tiltak for å lette på rekruttering av kompetanse, hvor å ansette hele familier, samt å samarbeide både om rekruttering og kommunikasjon er noen av tiltakene som tas  frem.

Lars Ove Løseth, direktør for ALTI Forvaltning

Lars Ove Løseth, direktør for ALTI forvaltning, fortsatte deretter med en kort orientering om status for ALTI Forvaltning, før han ga noen eksempler på hva de gjør for å fremstå som en attraktiv arbeidsplass, og gjennom dette tiltrekke seg kompetanse til ledige stillinger i bedriften. ALTI Forvaltning har etablert "ALTI Attraktiv" hvor kompetanseutvikling, sosiale tiltak og markedsføring av bedriften står sentralt. Som en del av dette avholdes det nyansatt-samlinger. 

Løseth fremhever også at det er en stor bredde i næringslivet i Surnadal, og oppfordrer næringslivet til å samarbeide for å vise denne bredden i rekrutteringssammenheng. 

Knut Ulset Bævre, daglig leder Trollheim AS

Knut Ulset Bævre, daglig leder i Trollheim AS åpnet med å fremheve hvor viktig det er at det er kompetanse tilgjengelig når arbeidsmarkedet tar seg opp igjen. Videre poengterte han at vi i fremtiden vil se at befolkningen blir eldre, og en større andel vil bo i byer og tettsteder. Da er det da viktig å sikre kompetanse slik at Surnadal kan bli et slik tettsted hvor folk vil bo, med fritidsaktiviteter, skoler, helsetjenester med mer, og et næringsliv som er lønnsomt og konkurransedyktig. 

Videre informerte Bævre om "Inkluderende jobbdesign", et prosjekt de har etablert sammen med Surnadal kommune, hvor målsettingen er å finne oppgaver som kan løses uten fagkompetanse innen helse, og derved frigjøre tid til kompetanse- oppgaver. Eksempler kan være oppfølging av tjenestebiler og husvert i kontorlokaler og omsorgsboliger.  Dette kan også være overførbart til andre tjenesteområder. 

Kommunalsjef næring og utvikling Karin Halle avrundet det hele

Kommunalsjef næring og utvikling i Surnadal kommune, Karin Halle, avrundet tema- orienteringene med å poengtere hvor viktig det er få frem bredden i det vi gjør, hvilke tiltak som er iverksatt og mulighetene som finnes. Hva kommunen gjør for at det skal være attraktivt å komme til Surnadal. 

Innvandrere skal komme raskt i arbeid. Voksenopplæringen skal etablere en oversikt over kompetanse og erfaring blant innvandrere, og det skal arrangeres en jobbmesse med muligheter for speed-dating mellom de arbeidssøkende og næringslivet. Det finnes 90 aktuelle arbeidstakere blant innvandrere i Surnadal i dag.

Siste del av seminaret var satt av til idemyldring og diskusjon. 

Et drøyt tjuetalls representanter fra Næringsliv og kommune i Surnadal hadde funnet veien til Hammerstuene tirsdag morgen
Powered by Labrador CMS