Birger Johnsen, daglig leder hos Innveno, er teknisk medarrangør når Hugo Pedersen og Alf Bjarte With Aasgård arrangerer Yggdrasil-konferansen i november.
Birger Johnsen, daglig leder hos Innveno, er teknisk medarrangør når Hugo Pedersen og Alf Bjarte With Aasgård arrangerer Yggdrasil-konferansen i november.

Inviterer til skogkonferanse: – Alle har et forhold til skogen

Publisert

I starten av november vil den nye Yggdrasil-konferansen arrangeres i Surnadal. Det blir en konferanse for å diskutere utfordringer og muligheter knyttet til skogbruksbransjen, og en mulighet for folk til å tilegne seg viktig kunnskap om et tema som angår alle, men som de fleste kanskje ikke vet nok om.

Det er leder i Allskog Surnadal Skogeierlag, Alf Bjarne With Aasgård og skogeier, skogbruker og Senterpartiets ordførerkandidat i det kommende valget, Hugo Pedersen, som er initiativtakerne til Yggdrasil-konferansen. De har fått med seg Innveno til å arrangere denne «skogdagen», der Jenny Klinge vil være konferansier. Dette skjer den 2. november i år.

– Det startet med en idé om at vi er for dårlige til å posisjonere oss nordafjells. Jeg møtte Magne Løfaldli og kom i prat med ham, og så ble det nevnt til Hugo. Så fikk vi litt hjelp med å samles, men nå er vi både samlet og klare med konferanse i høst.

– Skogen er en fenomenal ressurs, som er viktig for folk som bruker den til blant annet rekreasjon, men det er stadig diskusjon rundt driften. Mine foreldre fikk fri fra skolen for å plante gran, og det skulle vise seg å bli en næring, sier Aasgård.

– Tørke på Nordmøre?!

Som Aasgård selv er inne på så ble det gjort ting for 50-70 år siden som tiden har vist ikke var helt i henhold til dagens standarder.

– Men det var riktig den gangen. Så spørsmålet nå er hva vi skal gjøre for at alt er riktig om 70 år. Det er spørsmål om hva vi skal gjøre og hva vi kan forvente. Dette er en bransje som påvirkes fra alle kanter; av både klimaendringer og politikk.

– Jeg må fortelle om et granfelt jeg hogg ned i 2021, som det var noe galt med. Så jeg tok bilde og sendte til sønnen min som går på NMBU, som igjen viste det til en professor på skolen. Det viste seg at skogen viste tydelige tegn på tørkestress – her på Nordmøre.

– Så nå føler vi tiden er inne til å arrangere en konferanse der vi får snakket om hva vi kan gjøre for at skogen som skal hogges om 70 år er rustet for det som kommer. Bare i denne lille gruppen har vi hatt mange diskusjoner allerede, noe som viser at det er et viktig tema, fortsetter Aasgård.

– Blir en kamp om ressursene

Hugo Pedersen, som i denne sammenheng først og fremst er skogeier og skogbruker, er stolt av Surnadal som en skogbrukskommune.

– Vi er en av de største skogkommunene i Midt-Norge. Vi har masse flinke folk, både blant skogbrukerne og i kommunen, så jeg har alltid vært stolt av Surnadal. Men det vil bli kamp om skogressursene i fremtiden.

– Skogen kan erstatte alt oljen gjør for oss i dag, og i Surnadal ligger vi midt i smørøyet med tanke på logistikk. Men vi har kanskje ikke vært stolte nok eller flinke nok til å vise oss fram, sier Pedersen.

En av tingene Aasgård og Pedersen har snakket om i diskusjonene med Magne Løfaldli og Birger Johnsen hos Innveno er skogen som næring, og hvordan skogbruk, i sterk kontrast til mye annet i samfunnet, har et svært langsiktig perspektiv på verdikjeden.

Alf Bjarte With Aasgård og Hugo Pedersen ønsker å opplyse folk om skogdrift på høstens Yggdrasil-konferanse.
Alf Bjarte With Aasgård og Hugo Pedersen ønsker å opplyse folk om skogdrift på høstens Yggdrasil-konferanse.

– Vi snakker om et perspektiv på 50-70 år, noe som krever et helt annet tankesett av både samfunnet og skogbrukerne enn det vi er vant til. Samtidig er skogen en ressurs som det blir for lite av. Vi er ikke i nærheten av å ha nok trefibre til å ta unna etterspørselen. Mesteparten går per i dag med til å erstatte fossilt kull med trekull, men bærekraftspotensialet favner mye bredere, sier Magne Løfaldli.

– Sterke krefter vil frede skogen for å ta opp CO2, og andre, men kanskje også de samme kreftene, ønsker å bruke tre som bærekraftig byggemateriale. Da havner man i et skjæringspunkt. Det krever fornuftig og hårfin styring av skogen som ressurs, fortsetter han.

– På konferansen vil vi snakke om perspektivet, og om fremtidens skogbruker kanskje også får et forvaltningsansvar. Dette krever teknologi og nytenking, så vi håper at unge skogbrukere kan komme på Yggdrasil og se nye muligheter, sier Hugo Pedersen.

Ser på næringspotensialet

Selv om Surnadal anses som en skogkommune, peker arrangørgruppen på at det også er rom for næringsutvikling av skogen, spesielt lokalt.

– Vi sender fra oss mye. På landsbasis er det slik at hver femte tømmerstokk som går ut av landet er ubehandlet, med unntak av kapping. Det er bare en bitteliten del av verdiskapningen som blir igjen lokalt, påpeker Pedersen.

– Alle vet at skogen ikke er statisk, men at den er dynamisk over generasjoner. Vi kan plante en ny skog, så vokser den, og en vakker dag står den som en eventyrskog folk ikke kan fatte at skal hogges. Men det er et viktig budskap. Vanlige folk må glede seg over skogens kretsløp, og så kan man selvsagt diskutere hvordan det skal hogges, sier Aasgård.

Ifølge forskningen vil 1 kubikkmeter ubehandlet tre kunne ta opp så mye som 1,6 tonn CO2. I det ligger det store muligheter blant annet i byggebransjen.

– Bærekraftspotensialet ved å bruke tre som bygningsmasse er enormt. Det er lett å tro at skogfelling er noe negativt, men det er mer nyansert enn som så. Folk trenger å få vite mer om skogbruk som næring, sier Birger Johnsen i Innveno.

Programmet

Påmeldingen til Yggdrasil-konferansen åpner først i august, og arrangørene holder derfor kortene sånn passelig kort til brystet enn så lenge. Men som tidligere nevnt skal altså stortingsrepresentant og medlem i næringskomiteen på Stortinget Jenny Klinge være konferansier.

– Vi er cirka 100 % i mål med programmet, men man vet jo aldri, så vi venter litt til før vi offentliggjør det. Men det vil komme folk fra NTNU, NIBIO, forvaltningen og forskningen, i tillegg til bransjefolk og ikke minst miljøbevegelsen.

– Nå har ikke påmeldingen åpnet, men vi har allerede fått tilbakemelding fra folk i Nordland som kommer. Forhåpentligvis får vi til et fast arrangement her, selv om det ikke nødvendigvis blir årlig. I denne arbeidsgruppen har vi snakket om hvem i og fra Surnadal som har peiling på skog, så vi ønsker å bruke folk med utgangspunkt i Surnadal, avslutter Aasgård.

Yggdrasil-konferansen arrangeres altså 2. november i år.

Powered by Labrador CMS