Bispevisitas i Rindal

Biskop med følge i Rindalshallen
Bispevisitas i Rindal. Fra venstre Olav Dahle Svanholm fra Nidaros Bispedømme, Biskop i Nidaros bispedømme Herborg Oline Finnstad, Sokneprest i Rindal Lene Gåsvatn, Kirkeverge i Rindal Sokn Marte Nervik Nergård og Prost i Orkdal prosti Dagfinn Thomassen

- Mye å glede seg over i Rindal

Det var et særdeles interessert og engasjert bispevisitasfølge som besøkte bedriftene A.Kvam AS og Rindalslist AS på onsdag.

Publisert Sist oppdatert

"Se og bli sett"

Temaet for bispevisitasen er «Se og bli sett», og onsdagen var dagen der soknerådet ønsket å vise fram bygda. Biskop Herborg Oline Finnset besøkte tidligere på dagen Rindal skole og Rindal helsetun, og soknerådet hadde videre valgt valg å besøke A.Kvam AS og Rindalslist AS. To lokale bedrifter som soknerådet opplever strekker seg litt ekstra i forhold til temaet for visitasen "Se og bli sett" ved engasjere seg i , og sysselsette,  ungdom i Rindal.

- Gleder oss over andres suksess

Besøket startet hos A. Kvam As, hvor de ble tatt imot av daglig leder Ingrid Kvam Moen.  Ingrid startet med å fortelle litt om historikken til A.Kvam AS, som startet opp i 1980 som en ren rørlegger bedrift, men som i dag tar på seg de fleste oppdrag innen metall- og sveisearbeider med slagordet "Alt er mulig ".  

- Vi lager det kundene ønsker. Har i dag fulle ordrebøker,  noe som tyder på at vi gjør en del ting riktig, sier Ingrid.  Vi er allsidige og vi arbeider innenfor flere fagområder.

To damer ved mekanisk utstyr
Biskop Herborg Oline Finnset og daglig leder i A.Kvam AS, Ingrid Kvam MoenIngrid Kvam Moen sier at rekrutering er utfordrende, her må også bedriftene selv spille en aktiv rolle om man skal få fagfolk inn. Hun fremhever det gode samarbeidet de har med Rindal Skole, hvor de blant annet organiserer sveisekurs for skolelevene, og de tilbyr også lærlingeplasser for de som er under utdanning og ønsker å ta fagbrev innen sveisefaget, industrimekanikerfaget eller platearbeiderfaget .
Videre understreker Ingrid at det er et godt samarbeid bedriftene mellom i Rindal, og at hvis en bedrift gjør det bra, har det positive ringvirkninger for de andre bedriftene i bygda. 

- Viktig å glede seg over andres suksess, avslutter Ingrid, før biskopen med følge tas med på en guidet tur i produksjonslokalene.

Ingrid Kvam Moen, Sokneprest Lene Gåsvatn, prost Dagfinn Thomassen (skjult), Olav Dahle Svanholm, biskop Herborg Oline Finnset og Marte Nervik Nergård

Sysselsetter mye ungdommer

Besøket gikk videre til Rindalslist AS, hvor de ble møtt av daglig leder Hege Gåsvand. Her startet besøket med en guidet tur i produksjons- og lagerlokalene, for å rekke dette før de ansatte avsluttet for dagen. Her fikk de blant annet se hvordan listverk tas i mot fra produsenten i Estland og pakkes for videreformidling til byggvarehandelen over hele landet. 

Biskop Herborg Oline Finnset og daglig leder i Rindalslist, Hege Gåsvand

Hege orienterte deretter om historikken bak Rindalslist. Fra etableringen av Rindalshytter AS i 1964, via den første listhøvelen som ble innkjøpt i 1972, til etableringen av Rindalslist i 2002, og til slutt oppkjøpet fra de nåværende estiske eierne. 

- Rindalslist AS har i dag 34 ansatte, forteller Hege Gåsvand. En grunnstamme av godt erfarne medarbeidere, men også en god del ungdommer fra Rindal og Surnadal.

5 personer i en lagerhall
Marte Nervik Nergård, prost Dagfinn Thomassen og Even Bakken hos Rindalslist

- Vi ansetter unge arbeidstakere både for kortere og lengre perioder. Noen er her på sommerjobb eller for kortere perioder, og noen av de kommer tilbake og tar fagbrev hos oss. Vi vektlegger felles arrangementer med våre ansatte for å skape samhold og godt arbeidsmiljø, og vi opplever oss selv som en populær arbeidsplass blant ungdom, sier Hege. 

Personer i en lagerhall
Hege Gåsvand orienterer biskop Herborg Oline Finnset, leder i soknerådet Arnhild Foseide Fagerholt, prost Dagfinn Thomassen og Marte Nervik Nergård

Hege Gåsvand sier videre at hun har videreført filosofien fra sin far Emil. Alle skal få en sjanse til å vise hva de er gode for, og ingen skal ekskluderes.

Samarbeid og samhørighet

Biskop Herborg Finnset oppsummerer dagen med at det de har sett i Rindal i dag sier mye om samarbeid og samhørighet. Ungdommen snakket om fordelen ved å bo en plass hvor de føler de ser, og kan bli sett. Fine inntrykk av at det er mye som er bra med Rindal. For folkekirka det viktig å vite hva slags terreng den holder til i, og hvordan kirka kan være en bidragsyter til et trygt og godt lokalsamfunn. Kirka er en stor samfunnsaktør, og det er viktig å vite hvordan den skal være med å bygge et godt lokalsamfunn for menneskene som bor rundt omkring. Kirka trenger å vite hvilke gode samarbeidspartnere den har.

Biskopen henviser videre til møtet med de ansatte og menighetsrådet tidligere i uken. Dette møtet vitnet om et god samarbeid og frivillige som legger ned en stor innsats. 

Visitasgudstjeneste med innsetting av ny kirkeverge

Bispevisitasen fortsetter på søndag med visitasgudstjeneste med innsettelse av Marte Nervik Nergård som ny kirkeverge i Rindal Sokn. Før det hele avsluttes med kirkekaffe og visitasmøte i menighetshuset.

Powered by Labrador CMS