Varig Orkla Forsikring er eid av kundene - jobber videre med egen merkevare

Sidsel Rian
Sidsel Rian

Nytt år og nytt samarbeid

Varig Orkla Forsikring har avsluttet samarbeidet med Gjensidige forsikring. Nå satser de videre som lokalt selskap med flere egne forsikringsprodukter.

Publisert Sist oppdatert

Varig Orkla Forsikring har alltid hatt ansvar for brann- og naturskadeforsikringer selv. Nå tilbyr de enda flere egne forsikringsprodukter. De resterende produktene leveres i samarbeid med med Frende forsikring, slik at det blir et komplett forsikringstilbud.

Det lokale forsikringsselskapet har utvidet kontorlokalene sine på Orkanger og ansatt flere folk. Nå er de 10 heltidsansatte.

Daglig leder Sidsel Rian forteller at det har vært en hektisk overgangsperiode.

– Men det har vært veldig artig å komme i gang. Vi gikk inn i et nytt år med det nye samarbeidet, og får synliggjort at vi er et selvstendig selskap, sier hun.

Varig Orkla forsikring har kontor på Orkanger.
Varig Orkla forsikring har kontor på Orkanger.

Alle er forsikret fram til hovedforfall

I starten ble det mye kommunikasjon ut til kundene, både fra Gjensidige og fra Varig Orkla.

– Kundene ble til dels litt forvirret av det, og det forstår vi jo. Så vi har brukt mye tid på svare på henvendelser fra kundene, og prøve å ivareta dem som best vi kan, sier Rian.

Hun synes det er viktig å få fram at alle kundene fortsatt er forsikret. Hun forteller at kunder har blitt skremt, og redde for at de må betale mer, eller at de ikke er forsikret lenger. Hun synes det er beklagelig at noen kunder har følt seg presset til å flytte brann- og naturforsikringen sin til Gjensidige.

Det er ingen grunn til å flytte forsikringene nå. Alle forsikringer løper som før, fram til hovedforfall. Varig Orkla vil kontakte alle kundene for en forsikringsgjennomgang.

– Det er veldig mange kunder som tar kontakt med oss, og veldig mange er positive når vi kontakter dem. Det er utrolig mange som gir utrykk for at de vil være med oss videre, og som har en relasjon til de rådgiverne som de har hatt i mange år. Vi er en forholdsvis liten organisasjon, så vi må ta det litt etter hvert. Men de som ønsker tilbud før hovedforfall får selvsagt det, sier hun.

177 år i bransjen

Varig Orkla Forsikring er et ganske nytt navn, men det er fortsatt den brannkassen som ble etablert i 1844. Samarbeidet med Gjensidige forsikring har vart i mange år, men ble altså avsluttet ved årsskiftet.

– Vi forhandlet om en ny samarbeidsavtale med Gjensidige, men vi konkluderte med at det var for dårlige vilkår. Det var ikke framtidsrettet for oss å bli med på den avtalen. Vi ønsket å utvikle nye forretningsområder og legge til rette for vekst for selskapet, men fikk ikke gjennomslag for det hos Gjensidige. Da var det bedre å søke et nytt samarbeid, sier Rian.

Avtalen med Gjensidige forsikring begrenset salgsområdet til Rindal, Orkland (tidligere Meldal og Orkdal) og Skaun. Nå kan Varig Orkla forsikring drive videre uten geografiske begrensninger.

– Nå får vi også mulighet til å synliggjøre mye sterkere at vi er et eget selvstendig forsikringsselskap. Vi har et lokalt styre, og forretningsadressa vår er på Orkanger. Vi blir ikke sett på som et avdelingskontor lenger, og kan fronte vår egen merkevare.

Eid av kundene - gir tilbake

Varig Orkla Forsikring er fortsatt et gjensidig selskap. Det innebærer at selskapet er eid av kundene. Under avtalen med Gjensidige har de utbetalt kundeutbytte, slik som Gjensidige gjør, men det er ikke avgjort om de vil fortsette med dette framover. Siden selskapet er eid av kundene så skal de selvsagt gi tilbake til kundene, men formen på dette er ikke bestemt enda.

– Vi vil finne ut hvordan vi skal dele av overskuddet vårt. Det kan være gjennom fordelsprogram, lojalitetsbonuser, eller en form for utbytte. Resultatet vårt vil jo også være avgjørende for dette, sier Rian.

Noen av kundene er opptatt av rabattene de har som forsikringskunde hos Gjensidige, som f.eks. rabatt for å være medlem i Norges Bondelag.

– Det blir fort fokus på slike ting, og det forstår vi. Men det vi er opptatt av er at det er riktig pris. Vi forstår jo at vi må være konkurransedyktig.

Varig Orkla Forsikring er en av fire av landets brannkasser som har avsluttet samarbeidet med Gjensidige. Den ene av de fire, Varig forsikring Midt-Buskerud, valgte å overdra forretningen sin til en lokalsparebank og Fremtind. De sitter igjen med en stiftelse. Varig Orkla forsikring ønsket å drive sin forretning videre. Det samme gjorde Varig forsikring Nordmøre og Romsdal, og Varig Hadeland forsikring. De tre brannkassene har inngått et samarbeid med Frende forsikring, og samarbeider også med hverandre. Brannkassene er i tillegg med på eiersida i Frende forsikring.

– Vi går inn i dette som et strategisk samarbeid, og ønsker å være med å utvikle Frende-selskapet også, sier Rian.

Eierne av Frende forsikring er små og mellomstore banker på Vestlandet.

– De har lokal tilhørighet gjennom at det har mange små lokale kontorer. Det er det som er forretningsideen deres, og det matcher oss veldig godt. Vi har jo trua på å være lokalt tilstede.

Lokal sponsing og eget gavefond

Sidsel Rian påpeker at Varig Orkla forsikring har vært lojale med Gjensidige i veldig mange år, og frontet vekteren, som er Gjensidiges varemerke, lokalt.

– Det har vært på godt og ondt. Vekteren er jo en sterk og god merkevare, som vi har lagt ned mye penger i, også lokalt, gjennom sponsoraktivitet. Det er vi som har bidratt økonomisk med alle de vekterne som har hengt rundt på de lokale arenaene. Det har også gjort at vi har blitt sett på som en avdeling av Gjensidige, sier hun.

Nå er alle arenareklamene byttet ut med Varig sin logo.

– Vi er en hjørnesteinsbedrift, og vi vil fortsette å være en viktig samfunnsaktør lokalt. Vi tar samfunnsrollen vår veldig på alvor. Vi ønsker å være med å bidra til lag og foreninger lokalt, og være den støttespilleren som Varig Orkla. Det er vi som har vært det hele tida, og det kommer vi ikke til å slutte med.

Varig Orkla har også etablert et gavefond, "Varigfondet Orkla". Der kan lag, foreninger og ildsjeler søke om midler til prosjekter. Link til søknad ligger ute på Varig Orkla sin hjemmeside. Søknadsperioden er fra 1. februar til 15. april. Søknader blir behandlet en gang i året.

– Vi ønsker å bidra enda mer på dette framover. Vi er et gjensidigselskap som er eid av kundene våre, og da er dette en veldig fin måte å gi tilbake til lokalsamfunnet. Da kommer det kundene våre til gode på den måten også, avslutter Sidsel Rian.

Varig Orkla forsikring har 10 ansatte. F.v. Caroline Næss, Joar Wuttudal, Per Kristian Mogstad, Sidsel Rian, Guri Fagerholt Kjørsvik, Lars Hele Hoston, Lars Wold Ree, Martin Kjøren, Berit Drugli, Frode Slupphaug.
Varig Orkla forsikring har 10 ansatte. F.v. Caroline Næss, Joar Wuttudal, Per Kristian Mogstad, Sidsel Rian, Guri Fagerholt Kjørsvik, Lars Hele Hoston, Lars Wold Ree, Martin Kjøren, Berit Drugli, Frode Slupphaug.

Varig Orkla forsikring er medlem av Trollheimsporten.

Powered by Labrador CMS