Vegtrafikksentralen melder:

Tunnelene på strekningen Orkanger - Øysand.

Tunnelene på E39 mellom Orkanger og Klett oppgraderes - blir stengt om natta

Publisert Sist oppdatert

Seks tunneler på E39 Klett-Orkanger skal oppgraderes, skriver Statens vegvesen på sine nettsider. Arbeidene starter februar 2022 og varer i drøyt halvannet år.

Arbeidene startet natten mellom 14. og 15. februar. Arbeidene vil i hovedsak utføres som nattarbeid med stengte tunneler, og er planlagt å være ferdig ved årsskiftet 2023/2024.

Det er hovedsakelig sikkerhetsutrustning som nødtelefoner, rømningslys, hendelsesdeteksjon og kameraovervåkning (ITV med AID) og variable fartsgrenseskilt som blir nytt/skal skiftes, så det blir ingen større synlige endringer på veg eller tunnel. Tekniske bygg inne i tunnelen skal også utvides, men arbeidet vil foregå i bergrom som allerede er bak dører inne i tunnelen.

Det trafikantene nok vil merke mest etter at oppgraderingen er avsluttet, er at dagens fotobokser som gjør punktmålinger av farten erstattes av nye bokser som gjør strekningsmålinger i begge retninger. Dette ventes å kunne gi en god sikkerhetseffekt på strekningen.

Nattestenging med omkjøringsveg

For å få en effektiv fremdrift på arbeidet, vil tunnelene bli stengt fra kl. 20:00 til kl. 06:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag kved. Fredag kveld stenges det først kl. 22:00, og åpnes 08:00 på lørdag. Natt til søndag blir det altså ikke stengt pga. arbeid med tunneloppgraderingen.

Det vil også pågå noe arbeid på dagtid i tunnelene, som vil medføre nedsatt hastighet. Dette gjøres for å få kortere byggetid og bilistene må ta ekstra hensyn.

Dette medfører at en del flere bilister blir berørt av nattestenging enn ved nattestengninger man ellers har vært vant med, og det vil derfor være fornuftig å beregne noe lengre reisetid hvis en for eksempel skal rekke et fly. Det skal kun arbeides natt på en strekning om gangen. Strekningene er delt inn etter stengepunkt/omkjøringsmulighet:

  1. Øysand–Buvika og omfatter Brekktunnelen.
  2. Børsa–Thamshavn og omfatter Storsandtunnelen og Viggjatunnelen.
  3. Buvika–Børsa og omfatter Svalnestunnelen, Nausttunnelen og Mannsfjelltunnelen.

Det vil også bli behov for inntil 10 «helgestengninger». Disse vil vare fra fredag kl. 22:00 til søndag kl. 14:00, og de blir varslet spesielt.

Du kan lese mer om prosjektet her.

Powered by Labrador CMS