Frokostmøte i Surnadal Næringsforening

Ordfører Hugo Pedersen overrakte diplomene til representantene for T.Sylte Bil AS og Byggmarked Surnadal AS
Ordfører Hugo Pedersen overrakte diplomene til representantene for T.Sylte Bil AS og Byggmarked Surnadal AS

To nye bedrifter sertifiseres som miljøfyrtårn i Surnadal

T. Sylte Bil AS og Byggmarked Surnadal AS fikk overlevert sine diplomer av ordfører Hugo Pedersen

Publisert Sist oppdatert

Trollheim AS

Surnadal Næringsforum og Trollheim AS inviterte torsdag til frokostmøte i sine nyoppussede, lyse og trivelige lokaler på Røtet. Daglig leder Lars Inge Kvande i Trollheim AS ønsket velkommen og takket for å få lov til å være vertskap for Surnadal Næringsforenings frokostmøte denne dagen, hvor et av temaene som blir tatt opp er inkluderende arbeidsliv (IA) opp mot NAV’s regelverk. 

– Vi er særdeles stolte av å være en aktør i næringslivet der vi prøver å få flest mulig inkludert i arbeidsliv, samfunn og utdanning av de som faller utenfor arbeidslivet. Det vil si at vi utfører et viktig samfunnsoppdrag ved å hjelpe mennesker utenfor arbeidslivet tilbake i jobb ved hjelp av arbeidspraksis og opplæring, og tilbyr også varig tilrettelagte arbeidsplasser. Vi prøver å inkludere folk fra de fem kommunene Tingvoll, Sunndal, Heim, Rindal og Surnadal. Vi er ca. 90 personer totalt i bedriften, fortalte Kvande. 

Lars Inge Kvande ønsker velkommen til Frokostmøte
Daglig leder i Trollheim AS, Lars Inge Kvande ønsket velkommen til Frokostmøte

Surnadal Næringsforening

Styreleder i Surnadal Næringsforening Bergsvein Brøske takket for at Trollheim AS holder dette frokostmøtet. Han viste til viktigheten med inkluderende arbeidsliv, og den gode rollen Trollheim AS i Surnadal og Sunndal har i denne sammenhengen. 

Styreleder i Surnadal Næringsforum, Bergsvein Brøske, innledet frokostmøtet.
Styreleder i Surnadal Næringsforum, Bergsvein Brøske, innledet frokostmøtet.

– Vi jobber for tiden med å få opp trivselsaktiviteter rundt et arrangement vi har kalt «Midtsommer i Surnadal 2024». Vi er så så heldig at kommunen er med som en aktiv bidragsyter, og så langt ser det ut til at vi kan få til nye aktiviteter rundt dette arrangementet, som faktisk kan strekke seg over to helger, sa Brøske. 

– Det er viktig for bolystkommunen Surnadal hvor vi kan komme sammen og møtes både til fest, handel og andre aktiviteter. Det er også viktig for hvordan folk opplever samfunnet vårt, og ikke minst for den yngre generasjonen at det kan være fine aktiviteter for de også, og at de kan komme sammen og treffes på fritiden sin. Fremover til jul så håper vi å kunne presentere konturene av dette arrangementet. 

– Ellers har vi startet en prosess for å få finansiert en stilling som daglig leder for næringsforeningen, fortsatte Brøske. 

Han kan også fortelle at neste frokostmøte blir 6. desember på Thon Hotel Surnadal. Da vil Sparebank 1 Nordmøre som samarbeidspartner presentere sitt konjunkturbarometer som de jobber med. Dette barometret tar pulsen på hva som rører seg i næringslivet i Midt-Norge. 

– På dette møtet håper vi også å kunne presentere ny kommunedirektør, og ikke minst vil også ny hotelldirektør bli presentert, sammen med nye tanker rundt driften av hotellet, avsluttet Bergsvein Brøske.

Ordfører Hugo Pedersen

Bergsvein overlot så ordet til ordfører Hugo Pedersen, og håpet at han vil være med og delta på kommende frokostmøter for å høre på hva som rører seg i næringslivet i Surnadal.

Styreleder i Surnadal Næringsforening Bergsvein Brøske og ordfører Hugo Pedersen
Styreleder i Surnadal Næringsforening Bergsvein Brøske og ordfører Hugo Pedersen

Hugo Pedersen presenterte seg som bonde, med god kjennskap til bygda. 

– Jeg har vært ordfører i tre uker nå. Da jeg kom til Surnadal fra Nardo i Trondheim ble jeg tatt godt imot av naboer og ikke minst landbruket, noe som sitter i meg ennå. Det er viktig å ta med oss, at vi må å ta godt imot alle som kommer til Surnadal. 

– Det kan være store næringsaktører som vurderer å etablere seg i Surnadal, slik at det er særdeles viktig å fronte de positive sidene av bygda vår utad. Folk som har interesse av å flytte på seg, vil bestandig sjekke forholdene på forhånd, og da er det viktig å ha gode kommunale tilbud, boliger å komme til, og ikke minst ledige jobber i markedet.

Han fremhevde videre at det må legges til rette for nye arealer både til boliger og ikke minst næringer. Det er  behov for fornyelse i form av nye innflyttere og nyetableringer av bedrifter. 

– Vi er godt plassert, vi er en kraftkommune og alt kan legges til rette for industri. Vi er en rik kommune som er rik på ressurser, sa Pedersen. 

– Det er også viktig at næringsliv, kunst og kultur må favne rundt hverandre. 

Pedersen viser også til kommunens næringsplan. Ny revidert plan vil komme nå i desember. Ellers er det viktig at næringslivet spiller på lag med skolen, i form av innspill til opplæring myntet på rekruttering. 

Til slutt hadde Pedersen med seg en liten overraskelse.

– Jeg har med meg en liten gave på kr. 3000,- fra kommunen til næringsforeningen, som man fritt kan benytte til utviklingsarbeid, arrangementer eller møter i fremtiden, avsluttet Hugo Pedersen til applaus fra salen.

Nye miljøfyrtårn

Miljøvernrådgiver i Surnadal kommune Staffan Sandberg viste til at det er to aktører i Surnadal næringsliv som nå har gjort seg fortjent til tittelen Miljøfyrtårn, og som i dag vil bli tildelt sine diplomer som et fortjent hederstegn for dette arbeidet. 

Miljøfyrtårn er en sertifisering som viser at man arbeider for minsket belastning på miljøet ved driften av selskapet. Dette gjelder alt i fra miljøkrav ved innkjøp til miljøvennlig transport. Dette gjelder altså T.Sylte Bil AS og Byggmarked Surnadal AS, som i tur og orden fikk overrakt diplomene av ordfører Hugo Pedersen til velfortjent applaus.

Faglige foredrag

Fagdelen av frokostmøtet, med temaet "Mulighet i utfordringer"  fortsatte deretter med en orientering fra Kirsti Gaudestad fra Furene AS om ekspertbistand til oppfølging av sykefravær og karriereveiledning, samt prosessen for å få støtte til dette. En tjeneste som også Trollheim AS kan levere. 

Digitalt foredrag
Webbasert foredrag fra Kirsti Gaudestad, Furene AS

Videre orienterte Eliska Bøe fra Voksenopplæring og Integrering om de integreringstiltak som Surnadal Kommune står ansvarlig for, som bosetting, Introduksjonskurs, norskundervisning og praksisplasser i arbeidslivet for de flytningene som har kommet til Surnadal. 

Foredragsholder
Eliska Bøe fra Surnadal Kommune orienterer om Voksenopplærong og integrering

Olav Skei fra NAV avsluttet fagdelen av frokostmøtet med en orientering om status i arbeidsmarkedet for Møre og Romsdal. Det er et stramt arbeidsmarked, med en ubalanse mellom kompetanse som etterspørres og den kompetansen som er  tilgjengelig , og med kun 1.1 søker pr. ledige stilling. 

Olav Skei fra NAV orienterer om arbeidsmarkedet
Olav Skei fra NAV orienterer om arbeidsmarkedet

Et godt sammensatt frokostmøte i regi av Surnadal Næringsforening, hvor temaene alle har en sammenheng og hvor det er viktig med en god dialog mellom enhetene som foredragsholderne representerer og lokalt næringsliv rundt mulighetsrommene. 

Arrangør, vertskap og foredragsholdere.
Arrangør, vertskap og foredragsholdere. Fra venstre Heidi Meslo Sæter fra Surnadal Næringsforening, Lars Inge Kvande fra Trollheim AS, Eliska Bøe fra Surnadal Kommune og Olav Skei fra NAV
Powered by Labrador CMS