Surnadal transport melder:

to lastebiler

Surnadal Transport-konsernet utvider med nytt kjøp

Surnadal Transport har 80 % eierandel i Dybvad Transport, som nå har inngått en avtale om å overta Sandvik Transport AS fra 01.09.2024.

Dette er resultatet av et arbeid som har pågått i seks måneder, forteller daglig leder i Surnadal Transport og styreleder i Dybvad Transport, Atle Norli. 

Dette kjøpet følger konsernets strategi om å vokse gjennom å øke antallet norske biler med norske sjåfører, noe som er viktig for å beholde og tiltrekke seg nye industrikunder. 

Sandvik Transport AS er etablert i Trondheim med avdelingskontor i Moss og disponerer over 20 modulvogntog. Selskapet har 25 ansatte og forventer en omsetning i 2024 på over 70 millioner. 

Sandvik Transport vil etter overtagelsen bli samlokalisert med, og driftet av, Dybvad Transport AS fra Sveberg utenfor Trondheim. 

Det er store synergier mellom selskapene, blant annet ved at de kan samkjøre last og biler og fordele dem etter behov, og at bimateriellet er godt tilpasset behovet vi i dag har til høye biler for å få med mest volum. 

lastebil med europrislogo

For Surnadal Transport betyr dette at de får mer tilgang til kapasitet for å betjene sine lokale industrikunder, og at de også kan dra nytte av kundeavtalene som Sandvik har på Østlandet for å snu bilene tilbake til Vestlandet og Midt-Norge, sier Atle Norli. 

Med dette oppkjøpet vil Surnadal Transport-konsernet nå en omsetning på omtrent 550 millioner. For å sikre og levere nok bilkapasitet fremover er det viktig for våre faste kunder å ha en solid aktør i ryggen som stadig vokser og rår over tilstrekkelig kapasitet for å møte kundens fremtidige transportbehov. 

Vi mener at å vokse slik vi har gjort spesielt de siste 10 årene er avgjørende, ikke bare for å styrke selskapet Surnadal Transport med sine sjåfører og ansatte, men også å trygge forholdet til våre kunder. 

Vi er offensive og ønsker å vokse sammen med våre kunder, sier daglig leder i Surnadal Transport-konsernet Atle Norli.

svart hvitt portrett
Daglig leder i Surnadal transport AS, Atle Norli
Powered by Labrador CMS