(Arkivbilde) Fjellgruppa Surnadal pensjonistlag 2020
(Arkivbilde) Fjellgruppa Surnadal pensjonistlag 2020

Fjellgruppa melder: Endring av turplaner 18. mai

Fjellgruppa lyt bryte turplanen grunna snø i fjellet. Men vi skal ut å ga likevel!

Denne dagen, tirsdag 18. mai, legg vi turen øvst i Surnadalen. Vi kjører til Åmot, svingar til venstre over brua og parkerer ved fabrikken til Ingolf Dønnem (vi har fått lov!).

Turdetaljane derifrå er ikkje klår enno, men vi skal få ein fin tur som gjer godt for kropp og sjel! Ta med mat og drikke!

Vel møtt ved parkeringsplassen nedanfor Øyekjerka kl 1030, så prøvar vi å få til samkjøring!