ANNONSE:

Årsmøte i Surnadal Kunstforening 25. februar

På Surnadal Kulturhus kl 18.00

Saker:

1) Konstituering

2) Godkjenning av innkalling

3) Årsmelding

4) Godkjenning av regnskap

5) Valg

6) Innkomne saker

7) Fastsettelse av medlemskontingent

8) Trekning av utlodning i 2020 (loddbok) og medlemslotteri

Innkomne saker må være styret i hende innen 20. februar.

NB! I år vil det være påmelding til møtet.

E-post: [email protected]

Vel møtt!