Surnadal kommune

Kalkstranda i Surnadal
Kalkstranda i Surnadal

Topp badevasskvalitet på alle målingar i kommunen

Oversikt over badevasskvaliteten – Surnadal 2021

Vasskvalitet for friluftsbad blir i hovedsak vurdert ut i frå innhaldet av tarmbakteriar (termotolerante koliforme bakterier – (TKB) og intestinale enterokokker – (IE)). Dette er bakteriar som er teikn på avføring fra mennesker eller pattedyr. I dei europeiske normene (2006) blir den bakteriologiske vasskvaliteten vurdert og delt i tre tilstandsklasser:

(Det er ulike grenseverdiar for ferskvatn og sjøvatn. Her er alt vurdert etter grenseverdiane som er for sjøvatn. Den er også strengare enn for ferskvatn.)

Prøvane er teke ut av Miljøretta helsevern og analysert av SINTEF NORLAB i Surnadal.