Ber kommunen sette grensen – høringsfrist 5. desember

Elv og bru sett fra lufta. Elven går ut i fjorden. Hus, trær, vei, fjell, himmel.

Ønsker innspill på hvor grensen skal gå

Publisert Sist oppdatert

Laksefiske er viktig for Surnadal, og fiskereglene er ulike i fjorden og i elven. Nå har Bævra elveeierlag bedt kommunen om å sette en grense, slik at det ikke er åpent for tolkning. 

Kommunens forslag

Kommunen har fire lakseførende elver; Surna, Bævra, Toåa og Søya. Bævra er en liten lakseelv, men det er en del laksefiskeinteresse der.

–Det er lavterskelfiske i havet, mens det er andre fiskeregler i elven der det er forbud store deler av året og det ellers brukes fiskekort hvor inntekten går til grunneierne. Det kom en del nye regler i sommer innen sjøfiske, forklarer Staffan Sandberg som er miljøvernrådgiver i Surnadal kommune og fortsetter:

–Det er vanskelig å si hvor en elv slutter. Det kan være en lang strekning i deltaet der både salthalt og formasjoner på bunn og land gjør at man har både fjord og elv, avhengig av hvilken definisjon man bruker. Elveeierne ønsker å ha grensen lengre ut. Dette for å ivareta bestanden av laks og sjøørret som lever deler av livet i havet, men går opp i elven for å gyte. Ofte må fisken vente en stund før de kommer seg oppover, og de kan bli tatt med garn før de kommer seg til elven da det er lavterskelfiske i havet.

Hovedutvalget for miljø, areal og teknikk sitt høringsforslag er å flytte grensen til omkring en kilometer utenfor elvemunningen, som er omtrent like langt ut som grensen for Surna. Kommunen fastsetter grensen der de mener grensen burde gå for fiskeregler, selv om det er i hva de fleste definerer som fjord. 

–Denne vil bare ha betydning for fiskeregler. Motorferdsel blir ikke berørt, grensen vil fortsatt være ved broen, forklarer Sandberg.

Mann med jakke og lue står foran en elv.
Miljøvernrådgiver i Surnadal kommune, Staffan Sandberg.

Felles, klare regler

Leder i Bøvra Elvaeierlag, Lars Ole Gravvold forteller at elveeierlaget ber kommunen om å sette en endelig grense for hvor elv går over til sjø.

Det har vært diffust. Folk har fisket etter havfiskereglene der noen mener det skulle vært regler for elvefiske.

–Vi vil ha en elv som er i ordentlig stand og bra for bygda. Elveeierlaget ble dannet for å få hele bygda samlet til ett felles elveeierlag. Hovedformålet er å få felles, klare regler. Det er bedre for fiskerne og alle vet hva de skal forholde seg til. Vi retter oss etter andre elver og fjorder og ser hvor grensene går, forklarer Gravvold og fortsetter:

–I løpet av vinteren skal styret jobbe med bedre opplysning om elva med kart over elva, navn på fiskeplasser, fiskeregler, kvoter, parkering og oppretting av plass for fangstrapportering.

Vern av laks og omforent praksis

Første høringssvaret kom fra Surnadal JFF og NJFF Møre og Romsdal. De støtter Surnadal kommune sitt forslag til fastsetting av grense og at denne går fra Bytbekken til Rønningsskjæret. De skriver at  "Grensa som er foreslått, meiner vi er eit tiltak som kan vere med å virke til at meir gytefisk kan kome opp i elva (...) Ein veit nok om korleis det står til med den anadrome fiskebestanden og tilhøva/presset den er utsett for, til at ein bør gjere dei tiltaka som er mogleg for å prøve å få verne laksen medan den ventar på å gå opp i elva. (...) Det er heller ikkje ei ulempe at grensa mellom elv og sjø i elvene i kommune er mest mogleg like. Det kan vere med å hjelpe til omforeint praksis og utøving av fritidsfiske i kommunen."

Etterspurt klare regler

Trollheimsporten har snakket med eier og driver av Småøyan camping, Emil Roger Øyen. Småøyan camping har gjester både som fisker i elva og fjorden. Fiskere har etterspurt klare regler. Han har ikke hørt noen innvendinger fra noen, så trolig er høringsforslaget akseptert som fornuftig.

Ønsker innspill

Kommunen ønsker innspill både fra de som ønsker grensen lengre oppover elven, og de som ønsker å ha den lengre ut. Henvendelse til kommunen kan skje enten pr e-post eller pr brev.

Høringsfristen er 5. desember.

Powered by Labrador CMS