ANNONSE:

Eigedomsskatt: Varsel om synfaring på enkelte bustader i kommunen

Varsel om synfaring gjeld følgande:

1. Synfaring av bustader/fritidsbustader som har fått midlertidig brukstillatelse og ferdigattest i 2020.

2. Synfaring for å fastsette bustadverdi på bustadseigedommar der vi ikkje har motteke opplysningar om verdi frå Skatteetaten (gjeld om lag 50 eigedommar).

Synfaringa foregår kun utvendig ved bruk av lasermåling og fotografering.

Tidsrom for synfaringa: Veke 3 til og med veke 5.

Varsel er og lagt ut på Surnadal kommune si heimeside.