Kenneth Bergstad kan snart ønske ni barn velkommen til
Kenneth Bergstad kan snart ønske ni barn velkommen til "Bortistuå"

Åpner dørene til ny småbarnsavdeling på Øye skoleområde

Publisert

1. februar kan enhetsleder for Øye og Skei barnehage, Kenneth Bergstad, åpne dørene til ei ny småbarnsavdeling i 97-bygget på Øye skoleområde.

Avdelingen blir opprettet som følge av mangel på barnehageplasser i sentrum, og vil være underlagt Skei barnehage.

- Det er flere barn i alderen 1 – 3 år som står på venteliste til barnehagene i sentrum. Derfor opprettet Surnadal kommune tilbudet som ei midlertidig løsning fra 1. februar og ut barnehageåret. Etter dette er planen at barna skal starte i den barnehagen de utgangspunktet søkte seg til, sier Bergstad.

Avdelingen har fått navnet «Bortistuå» og har plass til ni barn.

- Mest trolig blir avdelingen full. I løpet av februar vil det starte tre eller fire barn, så kommer det flere etter hvert. Vi er nok veldig nær en full småbarnsavdeling innen sommeren, sier Bergstad.

Totalt har Øye og Skei barnehage 86 barn, hvor rundt 50 har tilhørighet på Øye og resten Skei. Barnehagen teller cirka 25 årsverk, fordelt på i overkant av 30 ansatte.

- På sikt er målet å få tre fulle stillinger ved avdelingen «Bortistuå». I tillegg vil vi benytte oss av restkapasiteten til de som jobber i deltidsstillinger ved Øye og Skei. I sum skal vi få løst dette på en god måte, sier Bergstad.

Skei barnehage til Øye i 2023

Bergstad sier det var naturlig at Skei barnehage tok ansvaret for den nye avdelingen, med tanke på at hele barnehagen etter planen vil bli flyttet til Øye skoleområde i løpet av 2023.

Saken ble behandlet i kommunestyret 16.12.21, hvor det enstemmig ble vedtatt at 97-bygget mot sørvest blir tilpasset for barnehagedrift, for å møte behovet for ei ekstra barnehageavdeling fra januar/februar 2022.

Kommunestyret vedtok samtidig at Surnadal voksenopplæring og integrering blir flyttet til 97-bygget/ «Gul»- bygget på Øye skoleområde så fort dette er mulig våren 2022. I tillegg får Surnadal og Rindal kulturskole disponere areal i 97-bygget mot nord til kulturskoleformål med flytting av dansegulv, så fort bygget er klart for bruk våren 2022.

Øye og Skei barnehage - avdeling Skei barnehage - blir flyttet permanent til 97-bygget på Øye skoleområde i løpet av 2023.

Ny epoke

1. februar kommer de første barna til «Bortistuå», og det jobbes for fullt med å gjøre klart lokalet for smårollingene og de ansatte.

- Vi har bestilt nytt inventar som bord, stoler, leker, stelleplass og senger. Ellers er lokalene gode og romslige. De fleste barnehager har utfordringer med for lite plass. Det får vi definitivt ikke her, sier Bergstad.

Bergstad ser ikke bort ifra at «Bortistuå» blir tatt i bruk igjen før Skei barnehage kommer flyttende permanent, som mest trolig skjer høsten 2023.

- Det gledelig høye fødselstallet i Surnadal i 2021 kan føre til at vi må bruke denne avdelingen i starten av 2023. Vi er dermed godt forberedt på det som kommer, og det er betryggende for alle parter, sier han.

Bergstad legger ikke skjul på at de som jobber ved Skei barnehage, inkludert han selv, kunne tenkt seg å fortsatt hatt tilhørighet på Skei. Samtidig har de forståelse for avgjørelsen til kommunen, og gleder seg til å starte et nytt kapittel neste år.

- På den ene siden kunne vi tenkt oss å bevare ungt blod og myke verdier i sentrum. På den andre siden skjønner vi det økonomiske aspektet, og at det ikke finnes nok areal til å bygge en stor barnehage midt i sentrum. Skei barnehage er en veldig koselig barnehage med gode verdier, som vi vil ta med oss videre til Øye. Vi tar utfordringen, og gleder oss til å ta fatt på en ny epoke, sier han.

Nye Skei barnehage vil bestå av fire avdelinger med 36 plasser for barn i alderen 3 – 6 år og 18 plasser for barn i alderen 1 – 3 år.

Før barnehagen åpner forventes det en betydelig oppgradering av bygget.

- Mye er bra, men en del må gjøres før vi kommer flyttende. Det skal blant annet legges gulvvarme i alle rom, våtrom og ventilasjonsanlegg må forbedres og det visuelle uttrykket må oppgraderes. Jeg har tro på at dette vil bli en skikkelig fin barnehage når den tid kommer, smiler enhetslederen.

Les også: 63 barnefødsler i Surnadal i 2021 - høyeste på 17 år

Kenneth Bergstad og resten av Skei barnehage vil få stor boltreplass både inne og ute på Øye
Kenneth Bergstad og resten av Skei barnehage vil få stor boltreplass både inne og ute på Øye

Powered by Labrador CMS