Surnadal sjukeheim melder:

Besøksstans opphevet

Det er Surnadal sjukeheim som på sine egne Facebook-sider melder følgende:

"Den midlertidige besøksstansen sjukeheimen hadde i helga, er nå opphevet, og vi går tilbake til besøksrutinene som de var før helga.

Det vil komme egne føringer ang hva som blir gjeldende besøksrutiner i jula."