Merkjedag på Syltøran

I dag er ein merkjedag på Syltøran!

Vi har fått installert satellittstyrte robotklipparar frå Husqvarna!

Takk til Eiksenteret for handelen og tusen takk til alle som bidrog til å få realisert dette. Spesielt Consto Midt-Norge, Sparebank1 Nordmøre, Alti Forvaltning, Svorka, Norutbygg, Gjensidige og Talgø!

Og hugs: når robotane er på jobb har dei det best om dei får gå i fred!