ANNONSE, LEDIG STILLING:

Einingsleiar Øye og Skei barnehage

Surnadal kommune har ledig fast 100% stilling som einingsleiar ved Øye og Skei barnehage.

Eininga består av to barnehagar med felles einingsleiar.

Skei barnehage er no lokalisert i to hus og skal i løpet av 2023 samlast under same tak i nyoppussa lokalar oppe på Øye skuleområde. Skei barnehage har tilsaman fire avdelingar.

Øye barnehage er ein barnehage med fire avdelingar som òg er lokalisert på Øyeområdet. Barnehagen fekk nytt bygg i 2012.

Begge barnehagane har eigne styrarar i minimum 40 % administrativ stilling.

Eininga har tilsaman rundt 28 årsverk.

Eininga har ei felles utviklingsgruppe som består av einingsleiar, styrarar og utviklingslærarar og samarbeider tett med felles planverk.

Som einingsleiar må ein pårekne å ha kontorplass på begge barnehagane.

Søknadsfrist: 31.05.2023

Les meir og søk på Surnadal kommune si heimeside

Powered by Labrador CMS