Entreprenøren har startet anleggsarbeidet igjen etter rasulykken på ny E39 i Heim kommune. Bildet viser anleggsvegen hvor raset ble utløst Geoteknikere har undersøkt anleggsområdet.

Anleggsarbeidet på ny E39 i Heim startet igjen etter grundig risikogjennomgang

Entreprenøren har startet opp igjen anleggsarbeidet på E39 Betna-Hestnes i Heim kommune i Trøndelag. Det melder Statens vegvesen i en pressemelding.

- Geoteknikere har gått gjennom hele anleggsområdet lørdag og søndag og mener det er trygt å starte opp igjen, sier prosjektdirektør Ove Nesje, i Statens vegvesen.

Totalentreprenøren Bertelsen & Garpestad jobber med å sikre selve rasstedet etter at politiet åpnet området for entreprenøren lørdag ettermiddag.

-Dette er viktig for å unngå at det går ytterligere ras ved væromslag. Det er meldt fint og tørt vær hele uka, men vi må gjøre sikringstiltak før det kommer mer nedbør, sier Nesje.

Starter forsiktig

Arbeidet startet noe redusert. Mandag var 30 maskiner i arbeid. I løpet av uka er planen at anlegget skal være tilbake i normal drift.

Strekningen Betna-Hestnes er 12, 8 kilometer lang. Det er bygd seks- sju kilometer anleggsveg på strekningen for å få fram maskiner og starte arbeidet med flere betongkonstruksjoner.

- Sterkt inntrykk

Prosjektleder Oddvar Hamre i Bertelsen & Garpestad sier ulykken har gjort sterkt inntrykk på de ansatte. Entreprenøren hadde 70 mann på arbeid da ulykken inntraff. Totalt er det 140 personer som er engasjert i prosjektet, fordelt på to skift.

- Våre tanker går til familie og venner av den 85 år gamle kvinnen som døde. Vi tenker også på bygdesamfunnet som er sterkt berørt av ulykken, sier Hamre.

Gravearbeid kan ha utløst raset

Det ble jobbet med en anleggsvei når raset gikk. Statens vegvesen tror det er stor sannsynlighet for at gravearbeidet utløste skredet. Søndag ble det oppnevnt en ekstern, uavhengig ekspertgruppe som skal undersøke jordskredet og konkludere rundt hva som har skjedd. Den eksterne gruppen skal ledes av Lars Andresen fra NGI, og de starter arbeidet umiddelbart

Powered by Labrador CMS