En hvit kirke
Staselige Stangvik kirke.

Minnelund ved Stangvik kirke

Publisert

Flere vil gravlegges i en minnelund

Det er en trend i tiden at stadig flere velger å gravlegges i en minne-lund i stedet for egen grav. I Surnadal er det 6 kirker, hvor det er en pågående prosess med å legge til rette for egne navnede minnelunder på kirkegårdene. Ved Mo kirke er minnelunden så godt som ferdig. Her blir det plass til ca. 70 minneplater og urnegraver. Ved Åsskard kirke er også minnelunden ferdig. Her er det plass til ca. 110 minneplater og urnegraver. Arbeidet med minnelunden ved Todalen kirke er også godt i gang og her vil det bli ca. 70 minneplater og urnegraver. Nå står altså de resterende kirkene for tur.

En gravlund med steiner og planter
Eksempel på minnelund, her fra minnelunden ved Åsskard kirke.

Navnet minnelund

Navnet minnelund er en forholdsvis ny gravferdsform i Norge. Den første ble utformet i Bærum for 25 år siden. Dette er et gravfelt for urner hvor vi har et felles gravminne. Minnelundene er som regel utformet slik at man kan ha en skulptur som er tilpasset alle aldersgrupper. Den kan trekke linjer mellom livet som er og det som skal komme. Ved skulpturen kan man legge ned blomster på et felles sted. Den bør utformes slik at det skal være et godt sted å minnes sine avdøde venner og familie. Den skal være for alle, dvs. at den skal være livssyns- og trosnøytral. Den skal utformes slik at man kan sette ned urner i graver i et felt med et felles minnesmerke, hvor det skal være plass for å sette opp minneplater med navn, årstall for fødsel og død på den gravlagte. Kirkevergen skal sørge for felles beplantning, og ved minnesmerket kan man sette fra blomster og lys. Minnelunden skal være et tilbud til de som ønsker en navnet grav å gå til, men som ikke har anledning eller ønske om å sette opp eget gravminne. 

Minnelund ved Stangvik kirke 

6 mennesker står på en gressplen
Fra venstre Bernt Venås, Gunn Tove Green Svinvik, Tor Rune Halset, Bjarne Røen, statsforvalteren Svanhild Sortland og Anne Ma Nyheim på befaring.

Fredag fikk Stangvik menighetsråd besøk av statsforvalteren i Vestfold og Telemark Svanhild Sortland, som sammen med Tor Rune Halset fra Surnadal kirkelige fellesråd var på befaring på Stangvik kirkegård, for å se på egnet plass hvor man kan legge en slik navnet minnelund. Etter befaringen ser det ut som om det beste stedet for minnelunden er på kirkegården rett ned for låven til prestegården. Her er en fin bjørkelund med fin utsikt ut over Stangvikfjorden. Arbeidet med minnelunden her er fortsatt på et planleggingsstadium, men er kommet et stort skritt lengre i positiv retning. 

Gravplass med utsikt mot sjøen
Minnelunden er tenkt ved bjørkene mot sjøen.
En gravplass
Minnelunden fra sjøen.
Powered by Labrador CMS