Pressemelding:

Stø kurs i tid med økt usikkerhet

God underliggende drift, vekst i utlån og økte inntekter bidrar til at SpareBank 1 Nordmøre har stø kurs i en tid med mer usikkerhet enn på lenge.

Konsernet SpareBank 1 Nordmøre oppnådde et resultat før skatt på 259 millioner kroner per tredje kvartal 2022. Konsernet har ved utløpet av årets tredje kvartal en forvaltningskapital inkludert kredittforetak på 33,3 milliarder kroner, og en ren kjernekapitaldekning på 17,6 prosent

— Økte renter og sterk prisvekst begynner å påvirke handlingsrommet til både privatpersoner og bedrifter. Så langt virker det som om de fleste er godt forberedt til å håndtere dette, noe vi ser igjen i våre porteføljer. Det forventes at flere kunder vil få behov for fleksibilitet og økonomisk rådgivning fremover. Det er banken godt forberedt på å håndtere, sier adm. direktør Allan Troelsen i SpareBank 1 Nordmøre.

Så langt i år har banken oppnådd økte markedsandeler og vokser mer enn markedet på utlån. Det forventes at utviklingen med økte markedsandeler fortsetter, slik at vi oppnår en årlig utlånsvekst på omkring 8 prosent totalt for banken ved utgangen av året.

Økt rentenetto

Konsernets netto renteinntekter etter tredje kvartal 2022 ble 326 millioner kroner, som utgjør 1,66 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Banken økte utlån til personkunder og næringslivskunder (Inklusive kredittforetak) med 6,2 prosent til 29,0 milliarder kroner siste tolv måneder. Dette er noe høyere enn etter tredje kvartal 2021, da utlånsvekst siste 12 måneder var 5,0 prosent.

Innskuddsvekst de siste 12 måneder er 0,7 prosent, som er lavere enn 12 måneders innskuddsvekst etter tredje kvartal 2021, som var 6,8 prosent.

Høy aktivitet i lokalsamfunnet

I løpet av sommeren og høsten har banken vært til stede som en viktig bidragsyter på lokale aktiviteter og arrangement. Vi har via gave – og sponsormidler bidratt betydelig til idrett, kultur, frivillighet og næringsutvikling i bankens markedsområde.

  • Banken har i løpet av perioden gått inn som hovedsamarbeidspartner for et internasjonalt praksisprogram om bærekraft på Campus Kristiansund i samarbeid med den FN-tilknyttede organisasjonen United Cities.
  • Bankens årlige Verdiskaperkonferanse ble arrangert i Kristiansund, og vi har også utnevnt Årets verdiskaper 2022, som ble Auto 8-8.
  • Sparebankuka har blitt arrangert fra mange av våre kontor i Møre og Romsdal, og Surnadal og Kristiansund ble denne avsluttet med et barneshow som tiltrakk seg om lag 1500 deltagere av bankens kunder.
  • Vi har også bidratt til realiseringen av, og vært med på åpningen av Kristiansunds nye turistattraksjon, skifertrappene opp til Kvernberget i Kristiansund.

—Gjennom å støtte gode formål i regionen jobber vi engasjert og aktivt med å utvikle attraktivitet i våre lokalsamfunn, sier Troelsen.

Det er også ansatt ny direktør for privatmarkedsområdet i banken. Arne Elven, skal lede bankens største forretningsområde, og hadde sin første arbeidsdag 1. oktober.

Fortsatt økte renter

For å dempe inflasjonspresset har mange av verdens sentralbanker økt sine styringsrenter betraktelig i 2022. Norges Bank økte styringsrenten med 0,5 prosentpoeng 18. august, med 0,5 prosentpoeng 22. september, og med nye 0,25 prosentpoeng til 2,5 prosent 3. november. Det er signalisert at styringsrenten kan settes videre opp på rentemøtet i desember.

SpareBank 1 Nordmøre har økt renter med inntil 0,5 prosentpoeng både den 28. august og 26. september. Den siste renteendringen vil nå full effekt fra 10. november.

Banken erfarer så langt er at mange av kundene har gjort flere grep for å håndtere stigende priser og økte renter.

— Det er flere enn tidligere som uroer seg for økonomien nå, og det gjør kanskje at vi bruker penger litt mer forsiktig enn det vi vanligvis gjør. Privatøkonomien til folk flest har blitt strammere, spesielt som følge av prisstigninger på energi, drivstoff og matvarer i tillegg til renteendringer.

Mørkere skyer

Også bedriftskundene merker prisstigning og økte renter som sammen med mørkere skyer på horisonten bidrar til økt usikkerhet.

— Næringslivet generelt opplever en noe mer krevende tid, med økte utgifter til lønn, renter og energi- og råvarepriser. Samtidig er arbeidsledigheten i Møre og Romsdal fremdeles lav, og regionen nyter godt av relativt lave energipriser, påpeker Troelsen.

Han understreker at døren er åpen til alle kunder som har behov for å snakke med banken om lån, forbruk og sparing.

— Generelt er et godt råd å gjøre de grepene du kan med en gang, så er du i forkant av nye prishopp og renteøkninger. For de kundene som har behov er vi tilstede som en diskusjonspartner for å håndtere den økonomiske hverdagen, sier Troelsen.

Powered by Labrador CMS