Adm. direktør i Sparebank 1 Nordmøre, Allan Troelsen, presenterte et godt første kvartal for 2022.
Adm. direktør i Sparebank 1 Nordmøre, Allan Troelsen, presenterte et godt første kvartal for 2022.

Fornøyde med første kvartal

Publisert

Onsdag denne uken inviterte Allan Troelsen, administrerende direktør i Sparebank 1 Nordmøre, til pressemøte for å presentere første kvartalsrapport for 2022. Og butikken går godt. Den 3. mai markerte det første hele driftsåret etter fusjoneringen i fjor. God drift, stor aktivitet og høy vekst med mange nye kunder som et resultat av sammenslåingen gjør at Troelsen kunne presentere gode tall for første kvartal.

– Bakgrunnen for sammenslåingen var jo for å styrke oss for å ha en betydelig størrelse, kraft og kapasitet på Nordmøre, for det gjør noe med kompetansen, profesjonaliteten og evnen til å håndtere fremtidige utfordringer, sa Troelsen.

Avgjørelsen om å slå sammen Surnadal Sparebank og Sparebank 1 Nordvest har vist seg å være av den lønnsomme sorten. Konsernet Sparebank 1 Nordmøre oppnådde et resultat før skatt på 102 millioner, som ga en egenkapitalavkastning på 11,2 prosent i første kvartal 2022. Ved utløpet av første kvartal har konsernet nå en forretningskapital på 32,7 milliarder kroner. Det gjør Sparebank 1 Nordmøre til den 14. største sparebanken i hele landet.

Vil fortsette som en viktig bidragsyter
– 2021 var et Covid-år med de begrensningene det medførte, men likevel fikk vi være med å bidra til et mangfold av aktiviteter. Det har vi fortsatt med i første kvartal og vi opplever at vi har vært relativt aktive slik vi alltid har vært, og det fortsetter vi med, sa Troelsen.

Allerede i år har banken gjennomført mange arrangementer, der det viktigste for banken selv var Næringslivsdagen. Andre viktige hendelser for banken inkluderer familiedag sammen med KBK, utvidet samarbeid med Kvass/Ulvungen og reforhandling av avtale med Operaen i Kristiansund som gjør banken til generalsponsor når det nye kulturhuset står klart.

– I forbindelse med sammenslåingen etablerte vi også to stiftelser: Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank og Sparebankstiftelsen Nordvest. Da vi stiftet banken, fikk de tildelt en del av grunnfondene som ble opparbeidet av bankene. De grunnfondene blir tildelt i form av egenkapitalbevis eller eierskap i banken, så det gjør at stiftelsene er de to største eierne av banken.

– Disse lever i første omgang av utbytte fra banken og bankens resultat. I sum fikk de to stiftelsene utbetalt 24 millioner i utbytte, sa Troelsen. Stiftelsen i Surnadal er godt i gang med å tildele gavemidler, og med daglig leder i Nordvest på plass fra 1. mai vil stiftelsen også der nå komme i gang for fullt.

En bank i vekst
Troelsen kunne fortelle om grei til god vekst for konsernet. Samtidig påpekte han at i det offisielle resultatet for 2022, i forhold til 2021, så vil veksten se kunstig stor ut. Det skyldes at per 31/3-21 så blir tallene sammenlignet kun med resultatet for gamle Sparebank 1 Nordvest.

Banken økte utlån til personkunder og næringslivskunder med 6,8 prosent til 28,2 milliarder kroner de siste tolv måneder.
– Resultatet på 102 millioner for første kvartal gir en avkastning på 11,2 prosent. Det gir en relativt god vekst. Vi vokser med 6,8 prosent, mot en ønsket vekst på 8 prosent, sa Troelsen.

Innskuddsvekst de siste 12 måneder er på 8 prosent. Dette er noe lavere enn tilsvarende innskuddsvekst på 9,6 prosent etter første kvartal i fjor.

Selv låner banken nå 6,8 milliarder fra markedet, eller «avlastet kredittforetak» som det heter seg i regnskapsspråket.
– Det vi betaler for våre lån er priset direkte opp mot den risikoen vi har. Jo bedre vi driver banken, jo rimeligere får vi pengene. Etter at vi ble Nordmøre har vi fått en bedre rating, som gjør at vi nå får lån vesentlig rimeligere enn noen av de to gamle bankene fikk før. En viktig synergieffekt, sa Troelsen.

<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Optimist:</span> Troelsen ser de store utfordringene folk står i, men er optimistisk på vegne av banken sin.<br class="">
Optimist: Troelsen ser de store utfordringene folk står i, men er optimistisk på vegne av banken sin.

Ikke bare en dans på sedler
Det er som kjent ikke bare fred og friskhet i verden. Covid-19 og krigen i Ukraina påvirker fortsatt makroene for bankene, og det er heller ikke annerledes for Troelsen og Sparebank 1 Nordmøre.
– Vi har gjort tapsføringer på 12 millioner for første kvartal. Da setter vi av til forventet tap. Det vil ikke nødvendigvis bli realisert – det kan komme senere, men ved å gjøre risikovurderinger på porteføljen vår hvert kvartal får vi ikke resultateffekt på det.

Særlig krigen i Ukraina utgjør et mørkt og dramatisk bakteppe som skaper generell usikkerhet og uoversiktlige konsekvenser.
– Alle føler på økte leveranseutfordringer som en følge av Covid og krigen. Særlig bygg- og anleggsbransjen har fått kjenne på det, men jeg tror flere og flere bransjer vil bli berørt fremover, sa Troelsen.

Stor optimisme likevel
På tross av de store usikkerhetene som preger en hel verden, ligger ting ifølge Troelsen til rette for gode tider for både banken og regionen de er en del av. – I bankens markedsområde opplever vi at det er stor optimisme i næringslivet, god privatøkonomi og et godt eiendomsmarked.

– I tillegg er det lav arbeidsledighet, men det må sies at en konsekvens av det er at tilgangen på kvalifisert arbeidskraft blir dårligere. Det merkes også i Surnadal, og det oppleves kanskje sterkere i Møre og Romsdal enn i resten av landet.

– Med utsikter til økt styringsrente og den generelle prisstigningen som våre kunder opplever, er det viktig for oss å være tett på og til stede som diskusjonspartner for kundene våre.

Likevel kan banksjefen se tilbake på et bra første kvartal i år, og en vellykket fusjonsprosess. – Vi er veldig fornøyde med sammenslåingen, som har vært en stor prosess. Det tok store kostnader i fjor, men vi er veldig fornøyde med utviklingen. Det var et godt valg å slå sammen bankene, konkluderer den administrerende direktøren.

Powered by Labrador CMS