Automatiske bomstasjoner i Tørsetmarka

Magnar Almberg ved informasjonsskiltet for Tørset - Almbergvegen
Magnar Almberg ved informasjonsskiltet for Tørset - Almbergvegen

Reduserer prisen på årskort

Grunneierne i Tørsetmarka har investert i automatiske bomstasjoner som registrerer trafikken inn i området. Fra 1. januar blir det billigere å bruke Tørset - Almbergvegen, forteller Magnar Almberg, som er leder i veglaget. Prisen på enkeltturer øker, men prisen på årskort reduseres betydelig.

Publisert Sist oppdatert

Vegnettet i Tørsetmarka er på omtrent ei mil til sammen, så det trengs en del penger til brøyting og vedlikehold. Det er rett og rimelig at alle som bruker vegen må bidra. Magnar Almberg forklarer at det tidligere har vært vanskelig å kreve betaling fra dem som ikke har betalt frivillig i bommen.

Tidligere i høst satte veglagene opp kamera både på Tørset-Almbergvegen og Librekkevegen, og det har lettet innkrevingsarbeidet mye. Det viser seg at det kommer inn mer bompenger når alle som passerer blir registrert.

Systemet for bompengeinnkreving leveres av YouPark. Det fungerer slik at brukere av vegen registrerer seg, og man velger om man vil betalte pr tur, eller årskort. Etter at man har passert bommen har man 48 timer på seg på å betale til YouPark, gjennom deres digitale system. Dersom man ikke betaler får man faktura tilsendt i posten, med vanlige omkostninger for papirfaktura.

Tørset - Almbergsvegen ved Almberg
Tørset - Almbergsvegen ved Almberg

Tørset- Almbergvegen går fra Bolme Pensjonat om Almberg opp til parkeringsplassen P1. Veglaget for Tørset-Almbergvegen setter nå ned bomavgifta for biler under 3500 kg.

Her, rett før P!, registreres alle biler som kjører forbi.
Her, rett før P!, registreres alle biler som kjører forbi.

Området over parkeringsplassen P1 er det Tørsetmarka veglag som har ansvaret for. Bompengene deles derfor mellom veglaget for Tørset-Almbergvegen og Tørsetmarka veglag. Librekkvegen har en tilsvarende automatisk bomstasjon, og de deler også bomavgifta med Tørsetmarka veglag.