ANNONSE:

Billegare bomavgift på Tørset-Almbergsvegen

Tørset- Almbergsvegen endrar prisane sine den 1. januar 2021

Årskort for køyretøy under 3500 kg. kr. 2400 (gammal pris kr. 3400 )

Turkort for køyretøy over 3500 kg. kr. 300 (uendra)

Turkort kr. 100 (gammal pris kr. 80)

Avgifta gjeld Tørset- Almbergsvegen frå Bolme Pensjonat om Almberg til P1, og også Tørsetmarka veglag sine vegar.

Sjå www.youpark.no.

Søk på Sameie Tørsetmarka for å kjøpe abonnement/turkort.

Årskort kan kjøpast fra same dag som prisane vert oppdatert, den 1/1 2021.

Tørset- Almberg veglag