Trollheim AS inngår nytt partnerskap:

Daglig leder i Trollheim AS Lars Inge Kvande og fagleder Åse Torill Solli er optimistiske til samarbeidet med Kopano.
Daglig leder i Trollheim AS Lars Inge Kvande og fagleder Åse Torill Solli er optimistiske til samarbeidet med Kopano.

Vil forebygge utenforskap i arbeidslivet

Publisert Sist oppdatert

Broen til et rikere liv

Trollheim AS har i flere år vært en sentralt aktør i næringslivet i Surnadal. I tillegg til å tilby en rekke ulike produkter og tjenester er Trollheim en arbeidsinkluderingsbedrift. Det vil si at de utfører et viktig samfunnsoppdrag ved å hjelpe mennesker utenfor arbeidslivet tilbake i jobb, ved hjelp av arbeidspraksis, opplæring og tilrettelegging. De tilbyr også varig tilrettelagte arbeidsplasser. Gjennom dette arbeidet har de som mål å være "broen til et rikere liv".

Trollheim AS lanserte i dag sin nye strategiske partner, Kopano. Dette er et forholdsvis nytt selskap, som eies av ulike arbeids- og inkluderingsbedrifter i Norge. I tillegg inngår de samarbeid med strategiske samarbeidspartnere rundt om i hele Norge. Åse Torill Solli er fagleder i Trollheim, og hun kan fortelle om store forventninger til samarbeidet. Blant annet har hun klokketro på at Kopano skal hjelpe dem med å vinne flere anbudsrunder i kommune og NAV. - Vi har allerede fått tilbakemeldinger på at vi har hevet kvaliteten på anbudene flere hakk, så nå må det gå vår vei! Trollheim AS er nemlig i tøff konkurranse med flere nasjonale og internasjonale selskaper som ønsker å tilby rådgivning til arbeidssøkere.

Utenforskap som samfunnsproblem

Tall fra NAV 2022:

- Mer enn 200 000 personer i Norge har nedsatt arbeidsevne.

- Mer enn 360 000 personer får uføretrygd i Norge i dag.

- Fra 2019 til 2020 var økningen i registrerte personer med nedsatt arbeidsevne hele 4,8%

Norge har i dag en relativt lav arbeidsledighet. Men likevel opplever mange bransjer stor mangel på arbeidskraft, også her i Surnadal og Rindal. Vi har i mange år fått advarsler om at det kommer en eldrebølge, og at vi kommer til å få for lite hender til å drifte velferdsstaten i årene som kommer. Solli opplyser oss om at innen 2026 vil Surnadal kommune ha flere pensjonister enn arbeidstakere - et alvorlig tall. Hvordan skal det gå når mange av de som drifter velferdsstaten i dag, skal gå av med pensjon om bare kort tid? Da er det kritisk at så mange som nesten 20% av mennesker i arbeidsdyktig alder i Norge, står utenfor arbeidslivet av ulike årsaker.

På pressemøtet får vi god informasjon gjennom en video om emnet, presentert av NAV Norge. Her presiseres det at alle som kan jobbe, bør jobbe. For blant disse 20% finner vi mange mennesker med ulike utfordringer, men også en rekke kvaliteter og ressurser. Kan vi klare å hente frem arbeidskraftreserve blant disse, på tross av manglende kvalifikasjon, manglende muligheter eller lite motivasjon? Lars Inge Kvande er daglig leder i Trollheim, og han forteller at det hvert år er 6000 unge som ikke får lærlingeplass i mangel på nok plasser. - Da er det fort gjort å gi opp og havne på utsiden av arbeidslivet. Det stilles høye krav til arbeidssøkere i dag, men da må også samfunnet ta sin del av jobben med å gjøre folk kvalifiserte. Kanskje må arbeidsgivere også vurdere å senke litt på kravene, slik at flere kan bli inkludert og kan bidra med de ressursene de har? Kvande mener at bransjene har en jobb å gjøre, både med holdninger og tilpasninger. - For vi vil ha alle ut i næringslivet!

- Slik situasjonen er i dag, ser vi at det er et gap mellom det arbeidsgiverne forventer, og det arbeidssøkerne har å tilby, forteller Kvande. Det er i snitt 2 søkere til hver ledige stilling i Norge, men det er ikke alltid stillingsbeskrivelsen samsvarer med søkerne på det aktuelle stedet. Surnadal kommune må jobbe for å øke tilflytting, redusere fraflytting og øke utdanningsnivået på etablerte arbeidsstokk. I tillegg bør det være et mål å tilby folk så store stillingsprosenter som de ønsker å ha, samt å holde folk i arbeid lenger ved pensjonsalder. - Vi venter i spenning på valget til høsten, skyter Solli inn. Her må politikerne kjenne sin besøkelsestid!

Inkludering

Kopano har som overordnet mål at "sammen skaper vi et arbeidsliv med plass og muligheter for alle". Dette samsvarer godt med Trollheims verdier og praksis. Det er nemlig viktig å se hva som gjemmer seg bak statistikken, og se enkeltmenneskene det gjelder. For hva gjør det med folk at de står utenfor arbeidslivet? Hvordan er det å havne i statistikken over de med nedsatt arbeidsevne? I en kortfilm som er publisert på Kopanos hjemmesider, får vi en rekke portrettintervjuer med mennesker som har fått hjelp til å komme seg tilbake i lønnet arbeid. De forteller åpenhjertig om at de har opplevd stor grad av usikkerhet, lite tilhørighet, ensomhetsfølelse, skam knyttet til lav inntekt og følelsen av å være en byrde. Mange mister håpet om bedring, får forsterkede fysiske og psykiske plager og har en følelse av å ikke ha verdi. Da kan veien tilbake til arbeidslivet kjennes svært lang og uoppnåelig.

Her vil Trollheim og Kopano hjelpe den enkelte gjennom tett oppfølging, støtte og oppmuntring. Den enkelte arbeidssøker må selv ha eierskap til egen prosess, og så vil veilederne bidra med tilrettelegging og tilpasninger. De nevnte arbeidssøkerne forteller at det er avgjørende at noen ser dem, og ser ens ønske om å gjøre noe nyttig, på tross av at kroppen svikter. Det å få et sted å dra til, der det blir forventet noe og en blir satt pris på, kan være totalforvandlende for den det gjelder. Da er en ikke lenger en byrde, men en person som kan få til noe, til tross for utfordringer. - Vi skal bidra til å bedre kvalifikasjon hos den enkelte, arbeide for bedre helse og øke kompetansen, understreker Kvande. I tillegg kjenner vi de lokale forholdene godt, og har et utstrakt samarbeid med mange bedrifter i ulike bransjer lokalt i kommunene våre. Det er vi glade for.

Ansatte viser frem ny logo for Trollheim, som nå er blitt Kopano-partner.
Ny logo for Trollheim, som nå er blitt Kopano-partner.

E-sport som satsningsområde

Solli forteller med optimisme at Kopano også er i ferd med å spesialisere seg på å nå de som sitter hjemme foran pc-spill. For det er dessverre et økende problem med drop-out fra videregående skole, og vi ser at noen av disse blir sittende på gutterommet. Dette er en utfordrende gruppe, som i utgangspunktet sitter på store ressurser. Det er mye spennende som skjer i den digitale verden, som gjør at vi kan nå nye grupper. Kopano skal hjelpe oss med dette, forklarer Solli.

Klare for fremtiden

- Vi må tenke annerledes NÅ! sier Solli. Eldrebølgen og 2026 nærmer seg med stormskritt, og det må alt av bedrifter og næringsliv ta innover seg umiddelbart. I Trollheim er vi flinke til å følge opp og finne gode løsninger for den enkelte og bedriftene de jobber i. Men tidene stiller stadig nye krav til effektivisering og digitalisering, og dermed tror at vi stiller bedre rustet i partnerskap med Kopano. Her får vi gode verktøy og plattformer, som gjør at vi kan jobbe mer målrettet og effektivt. Det er rett og slett et strategisk valg for å sikre god drift også i fremtiden.

Powered by Labrador CMS