Fisker ved Rinnvollen i juli 2020
Fisker ved Rinnvollen i juli 2020

God sesong for norske lakseelver

Sommerens sportsfiske etter laks i norske elver var det beste siden sesongen 2015. Om lag 129 500 laks ble fanget, og det var mange som prøvde lykken.

Publisert Sist oppdatert

Dette skriver organisasjonen Norske Lakseelver i en pressemelding.

Organisasjonen Norske Lakseelver samler hver inn fangstrapporter fra et utvalg av norske lakseelver hver høst. Tallene danner utgangspunkt for å estimere totalen for landet som helhet. I år viser beregningene at sesongen 2020 ble en av de bedre på lang tid. Fasiten kommer fra SSB i januar neste år.

Erik Landsem med en laks på 11 kg og Rune Fosseide med en laks på 9 kg, tatt samme dag i Rindal i juli.
Erik Landsem med en laks på 11 kg og Rune Fosseide med en laks på 9 kg, tatt samme dag i Rindal i juli.

– Gode fiskeforhold med jevn vannføring og økt fiskekortsalg blant nordmenn som ferierte hjemme, var nok en medvirkende årsak til at årets laksefiske var betraktelig bedre enn de siste årene, sier generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

Nærmere detaljer om de enkelte landsdelene, samt tabeller over fangst, kan leses her.

Bernt Tysnes og Øyvind Holte med en laks på 4,9 kg, tatt ved Austistua Øye, Surnadal, i juli.
Bernt Tysnes og Øyvind Holte med en laks på 4,9 kg, tatt ved Austistua Øye, Surnadal, i juli.

Utdrag fra rapporten:

Surna startet veldig bra i nedre halvdel av elva, med stor laks og godt fiske. Etter hvert kom det litt mellomlaks og en god del smålaks. Det gode innsiget av smålaks tegner godt for de neste årene. Surna har hatt en positiv utvikling de siste åra. 1554 laks, med dødt løp mellom smålaks og mellomlaks, er 41% over tiårsgjennomsnitt. Det var stor vannføring pga. mye snø i fjellene, men også fordi regulanten har drevet med vedlikehold og derfor sluppet vann i sideelvene.