Siste nytt fra Statsforvalteren i Trøndelag:

Statsforvalteren omgjør Rindal kommunes vedtak om kjøring på barmark

Rindal kommune sitt vedtak som åpnet for kjøring på barmark med minigraver og sekshjuling blir omgjort, melder Statsforvalteren i Trøndelag på sine nettsider.

Dispensasjonen som Rindal kommune i fjor ga ble gitt på et generelt grunnlag for hele kommunen, med gyldighet ut 2023. Det var et selskap som driver med hytteservice som søkte om kjøring på barmark med minigraver og sekshjuling.

Vedtaket fremstår som en rammetillatelse, uten den konkrete vurderingen som forutsettes etter motorferdsel-forskriften § 6. Vedtaket anses derfor å være i strid med motorferdselregelverket, og er dermed ugyldig. Av den grunn omgjør Statsforvalteren kommunens vedtak. I sitt vedtak om omgjøring kommer Statsforvalteren med flere anbefalinger på hvordan kommunen kan behandle saken fremover på en smidig måte.

De siste årene har Statsforvalteren i Trøndelag behandlet flere lignende saker i andre kommuner i fylket. Dette gjelder blant annet kommunene Meråker, Lierne og Røyrvik. I arbeidet med disse sakene er det de siste årene gjort flere regelverksavklaringer med overordnet myndighet.

Powered by Labrador CMS