Ungdomskontakt Camilla Hyttebakk og kulturleder Morten Møller.
Ungdomskontakt Camilla Hyttebakk og kulturleder Morten Møller.

Noen ledige plasser på sommerskoletilbudet i Rindal

Mandag 21. juni starter sommerskoletilbudet opp i Rindal med ulike kurs og aktiviteter 3 uker framover, og alle påmeldte skal nå ha fått tilsendt informasjon om oppstart og praktiske opplysninger. Hvis det er noen som ikke har mottatt dette, eller har spørsmål, kontakt kulturkontoret. Hvis det skulle være noen «etternølere» i ungdomsskolealder er det fortsatt ledige plasser på knivkurset som gjennomføres 22.-23. juni, og det er også plass for noen ekstra på Rappellering 24. juni og Grottevandring 25 juni. Ta i tilfelle kontakt direkte med kulturkontoret.

Informasjon om tilbudene finnes her