Skogsletta grendalag melder:

Vannskader på Skogsletta - Kan du hjelpe?

I januar ble det oppdaget vannlekkasje i huset. Denne er såpass omfattende at huset nå dessverre blir ute av drift i lang tid. Det må blant annet skiftes gulv i hele huset. Vi har sak på gang med forsikringsselskap.

For å få huset klart for bruk igjen, må det en del arbeid til. Noe både vil og må vi leie inn håndverkere til, men det satses også på en del egeninnsats. I den forbindelse håper vi på dugnadshjelp!

Ikke tenk at “Dette må det noen som er litt snekkerkyndige til”. Det vil bli oppgaver for mindre snekkerkyndige også - matkomiter, vasking, handlangere m.m. Vi synes det hadde vært fint med ei liste over personer som ser seg råd for å bidra. Den som setter seg på liste blir forespurt etter behov.

Vi har pr i dag ingen eksakt tidsplan, men om DU kan gi oss litt av din fritid, ta kontakt med en av oss i styret:

Bodil, 41 04 63 22
Øyvind, 958 24 944
Morten, 911 14 535
Magnhild, 482 46 376
Inger Johanne, 952 84 629

Powered by Labrador CMS