Hege Eidsli, Martin Berdal og Tølløv Heggem.
Hege Eidsli, Martin Berdal og Tølløv Heggem.

Nye fjes på Rindal skole

Rindal skole har flere nye ansatte dette skoleåret. Blant disse er to nyutdannede lærere og en miljøveileder i nyopprettet prosjektstilling.

Publisert Sist oppdatert

Godt å jobbe i hjembygda

Martin Berdal og Tølløv Heggem er begge rindalinger som ble ferdige med lærerutdanning i vår. Martin er ungdomsskolelærer i engelsk og matematikk, samt naturfag og samfunnsfag. Han starter nå opp som kontaktlærer for 8. trinn. Tølløv er realfags-lektor. Han skal bidra i matematikk og naturfag i 10. trinn, og skal ha en større del av jobben sin i 5. trinn.

De to unge lærerne synes begge at det er godt å starte arbeidskarrieren på skolen i hjembygda, med mange kjente fjes både blant elevene og de ansatte.

Nyopprettet prosjektstilling for et godt skolemiljø

Hege Eidsli fra Surnadal er ansatt i 80% prosjektstilling som miljøveileder ved Rindal skole. Stillingen er helt ny og skal styrke arbeidet ved skolen for at alle skal ha det trygt og godt, og mestre livene sine med en sunn psykisk helse. Samhandling med andre blir viktig, og dessuten er Hege innstilt på at det vil ta litt tid å bygge relasjoner for å komme i posisjoner for å gjøre en forskjell, og da helst for de som trenger det mest. Hun vil være til stede på skolen og tilgjengelig for elevene hver dag.

Bakgrunnen for at denne stillingen ble opprettet er at også kommunestyret i Rindal har hatt spesielt fokus på skolemiljø, og har jobbet en del med dette. De har derfor bevilget penger til ei treårig prosjektstilling for en skolemedarbeider med kompetanse blant annet innenfor psykisk helse.

Hege Eidsli er utdannet barnevernspedagog, og ho har tidligere jobbet ved Surnadal barne- og ungdomsskule og på Storbuan ungdomshjem. Som miljøveileder skal Hege være med å fremme trivsel. Ho skal være til stede og være en støtte for elevene, som en trygg samtalepartner i skoletida og på SFO. Ho skal samarbeide tett med kolleger på skolen, og med foreldre og hjelpetjenester i kommunen, som skolehelsetjeneste og kommunepsykolog.

Hege vil være mye inne i klassene og ute i friminutt, slik at det skal bli lett å bli kjent med henne. Ho vil jobbe for å bli en trygghetsperson for elevene, og at det skal være enkelt å slå av en prat med henne. Det blir viktig å være i posisjon for å bidra til at alle elevene har det trygt og godt, først og fremst på skolen, men også ellers.

Powered by Labrador CMS