F.v. Anne Kotsbakk og Solveig Fosseide fra Rindal sanitetsforening, helsesykepleier Trine Lilleås og jordmor Kirsti Grytbakk.
F.v. Anne Kotsbakk og Solveig Fosseide fra Rindal sanitetsforening, helsesykepleier Trine Lilleås og jordmor Kirsti Grytbakk.

Sanitetsgave til helsestasjonen

Rindal sanitetsforening har gitt helsestasjonen i Rindal et skikkelig løft med innkjøp av nytt utstyr som skal komme nyfødte barn og nybakte mødre til gode.

Konstituert ledende helsesykepleier Trine Lilleås og jordmor Kirsti Grytbakk har lenge ønsket seg ei brystpumpe som er godkjent til utlån. Vekt og lengdemåler til babyer var også for lengst modne for utskifting. Derfor setter de stor pris på gavene fra Rindal sanitetsforening.

Utstyr som for lengst hadde gått ut på dato

Solveig Fosseide, som er leder i sanitetsforeninga, kom i kontakt med helsestasjonen i høst, da helsestasjonen av koronahensyn tok over utdelinga av sanitetsforeninga sine gaver til nyfødte rindalinger. Fosseide fikk vite om behovet for nytt utsyr. Hun brakte ønsket videre til styret i sanitetsforeninga, som syntes at dette var nødvendige hjelpemidler på en helsestasjon.

– Det som var i bruk hadde for lengst gått ut på dato, og de trengte sårt nytt utstyr, sier hun.

Sanitetsforeninga forhørte seg om priser, og bevilget en sum penger. De ansatte ved helsestasjonen fikk selv bestille riktig type utstyr som dekker deres behov og tilfredsstiller dagens hygienekrav.

– Vi håper at det nye utstyret kommer til nytte. Det er viktig at barna følges opp med riktig vekt og lengde i sine første leveår, sier Fosseide.


Brystpumpe til gratis utlån

Kirsti Grytbakk forteller at brystpumpa som helsestasjonen har fått er den samme som brukes på sykehuset. Nybakte mødre som kommer hjem fra sykehuset får altså nå mulighet til å bruke det samme utstyret. Det er ganske ofte brukt for brystpumpe, siden det er vanlig å dra hjem fra sykehuset kort tid etter fødselen. Ikke alle rekker å kommer ordentlig i gang med ammingen før de drar hjem. Denne brystpumpa pumper ikke helt jevnt, men etterligner et barns suging, noe som føles mer naturlig.

Mange førstegangsfødende kjøper egen brystpumpe, men det er dyrt, og ganske unødvendig, siden man sjelden trenger å bruke pumpe over lang tid. Flere apotek leier ut brystpumper, men det er en stor fordel å ha ei pumpe lett tilgjengelig og til gratis utlån i hjemkommunen.

Den nye vekta og lengdemåleren tar større plass enn det gamle utstyret, så helsestasjonen har bestilt en ny og større stelle- og undersøkelsesbenk fra Foss snekkeri. Trine Lilleås forteller at den nye stellebenken kommer på nyåret.


Var med og startet opp helsestasjonen

Solveig Fosseide kan fortelle at Rindal sanitetsforening faktisk var med å starte opp helsestasjon i Rindal for mor og barn sammen med distriktslege Gløer Halvorsen i 1947/48.

Den lokale sanitetsforeninga er fortsatt en aktiv organisasjon som ønsker å støtte opp om denne kommunale enheten, og andre, med midler og gaver som kommer kommunens innbyggere til gode.

– Det er viktig at folk vet om oss, og det er bare å søke, sier hun.

Hun understreker likevel at det ikke er slik at alle som søker får ja. Sanitetsforeninga har nemlig strenge kriterier for hva de får lov til å bevilge penger til.


Dette er IKKE en gave til kommunen

Fosseide vil også presisere at gaver som dette ikke er en gave til kommunen, men en gave til brukerne av helsestasjonen. Formålene som Rindal sanitetsforening bevilger penger til er supplement til det kommunen besørger og har ansvar for. Hun nevner eksempler på utstyr som sanitetsforeninga tidligere har bidratt til, som blærescanner på Rindal legekontor, utstyr til fysioterapien, og at de var med og bidro til innkjøp av celleteller til legekontoret.

– Frivillige organisasjoner som sanitetsforeninga og Røde kors skal være et supplement til det kommunen gjør. Vi skal ikke ta over kommunale oppgaver. Vi vil bare være med og hjelpe til, sier hun.

– Det er veldig godt for oss som arbeider i disse tjenestene, at vi kan få midler til å kjøpe inn utstyr som vi har behov for, og som letter arbeidet, sier Trine Lilleås.


Mange støtter N.K.S. sitt arbeid

Rindal sanitetsforening gir hvert år en oppmerksomhet til kommunens yngste innbyggere ved utdeling av Rindalssmykket og handduk med kløverlogo.

Fosseide forteller at Norske kvinners sanitetsforening har motto - FRA VUGGE TIL GRAV og VI ER TIL FOR ANDRE – og nå var det de yngste innbyggerne og deres mødre sin tur til å nyte godt av innsamlede midler.

Hun er stolt av at så mange velger å være medlemmer i Rindal sanitetsforening, og dermed er med på å støtte N.K.S sitt arbeid lokalt, nasjonalt og globalt. Innbyggerne i Rindal bidrar også til å gjøre dette mulig gjennom å kjøpe lodd, fastelavnsris, maiblomster m.m.

Powered by Labrador CMS