ANNONSE:

Rindal sanitetsforening logo
Rindal sanitetsforening logo

Årsmøte i Rindal Sanitetsforening mandag 12.februar

Saksliste

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Konstituering

- Valg av møteleder

- Valg av sekretær

- Valg av 2 personer til å underskrive årsmøteprotokollen

- Valg av tellekomite på 3 personer

- Antall stemmeberettigede tilstede

4. Årsmelding

5. Regnskap

6. Innkomne forslag

7. Bidrag til N.K.S fond

8. Inngåelse av ny fadderavtale med Veiledningssenteret

9. Inngåelse av avtale om vaksinering av elever i 10.klasse i Rindal

10. Budsjett for 2024

11. Valg

- Leder for 2 år

- Sekretær for 2 år

- 2 styremedlemmer for 2 år

- 2 varamedlemmer for 1 år

- 1 revisor for 2 år

- Valg av inntil 5 utsendinger til fylkesårsmøte i Trøndelag sør for 2024

- Valg av 1 utsending til Landsmøte i Tromsø

- Valg av 1 medlem til valgkomite til neste årsmøte

Omsorgsberedskapstyret

- Valg av nestleder

- Valg av leder for mannskap

- Valg av leder for beredskapslager

Powered by Labrador CMS