Det at du kjøper et fastelavnsris, bidrar til penger direkte til forskning på kvinnehelse.

Ny offentlig utredning om kvinners helse

- Endelig har de skjønt at det er forskjell på kar og kvinnfolk, sier Solveig Fosseide, leder i Rindal Sanitetsforening. Gladnyheten om at det nå er offentliggjort at det blir en ny offentlig utredning (NOU) gleder sanitetskvinner over hele landet.

Publisert

Norske Kvinners Sanitetsforening er Norges største kvinneorganisasjon med 40.000 medlemmer, og her lokalt har vi Sanitetsforeninger både i Surnadal og Rindal. Solveig Fosseide er leder i Rindal Sanitetsforening, og hun er svært glad for at arbeidet om mer fokus på kvinnehelse, kan se ut til å få resultater.

Ny offentlig utredning

Regjeringen oppnevnte fredag 5. mars et utvalg som skal lage en NOU om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Vi må helt tilbake til 1999 for å finne sist gang det ble laget en slik utredning om kvinnehelse. Christine B. Meyer og de 14 andre medlemmene ble fredag oppnevnt i statsråd.

Utvalget skal:

  • se helse i et helhetlig perspektiv og gjennomgå problemstillinger som gjelder likeverdighet mellom kjønnene på helseområdet. Helseutfordringer henger sammen med faktorer som utdanning og inntekt, alder, forhold i familie- og arbeidslivet, geografi, pårørendeoppgaver, vold og overgrep, og det å tilhøre minoritetsgrupper.
  • Utredningen skal også ta opp helse i et kjønnsperspektiv blant etniske minoriteter. Og det skal ses hen til hvordan kjønn samvirker med andre faktorer som funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og sosioøkonomisk bakgrunn.
    Les mer om utvalget og dets mandat her: Regjeringen.no

Lokale bidrag til forskning

Rindal Sanitetsforening bidrar hvert år med midler til forskning, både gjennom den faste medlemskontingenten, men også med støtte til fond som NKS bruker til å støtte ulike forskningsprosjekter. i 2021 har Rindal Sanitetsforening bidratt med 25.000,- øremerket forskning på kvinnehelse, i tillegg til blant annet salg av fastelavensris.

Fosseide håper at folk forstår at Sanitetsforeningen ikke bevilger penger til utstyr og hjelpemidler for å hjelpe blant andre kommunen økonomisk, men at det er for at innbyggerne skal få tilgang på best mulige tjenester og at de ansatte skal ha det de trenger. Sanitetsforeningen har som hovedoppgave å fremme kvinners helse og livsvilkår, bidra til en inkluderende oppvekst og å skape trygge lokalsamfunn. Dette er et givende arbeid, og det er ekstra gøy når man ser at arbeidet man gjør får resultater, både lokalt og nasjonalt slik som nå.

Hvorfor mener man at det er viktig med forskning på kvinnehelse, og ikke bare generelt på helse? Det er fordi man ser at mye av grunnforskningen som har blitt gjort tidligere har fokusert på menn, eller at man ikke har tatt med kjønn som en differensieringsfaktor i dataanalysene. Det viser seg at det er store biologiske forskjeller mellom kjønnene, også når det gjelder de organene vi har til felles slik som hjertet. Til tross for at kvinner utgjør halve befolkningen, er det manglende kunnskap og forskning på lidelser og sykdommer som primært rammer kvinner. Dette synes ikke sanitetskvinnene er greit, og de er derfor den største bidragsyteren til forskning på kvinners helse.

«Sanitetskvinnene har arbeidet jevnt og trutt for en ny offentlig utredning (NOU) om kvinners helse, og i dag er arbeidet endelig i gang! Vi er stolte av at vår egen Elisabeth Torstensen Swärd ble oppnevnt i dagens statsråd til utvalget som skal jobbe med dette. Hun er seniorrådgiver på kvinnehelse i Sanitetskvinnens sekretariat. Vi ønsker lykke til med det viktige arbeidet som skal ledes av professor Christine B. Meyer. Dette er en stor anerkjennelse for alle Sanitetskvinner. Likestilling i 2021 handler om kvinners helse!» Dette skriver Norske Kvinners Sanitetsforening på sine facebooksider når nyheten om den nye utredningen ble offentliggjort.

Powered by Labrador CMS