ANNONSE:

Innkalling til årsmøte i Rindal Næringsforum

Dato: Tirsdag 23. mars 2021

Tid: kl. 19.00

Sted: Attanova, Rindalshuset

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og sekretær
  3. Valg av to personer til å underskrive protokollen samme med styreleder
  4. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap
  5. Budsjett for 2021 og endring av medlemskontingent
  6. Valg av nytt styre og valgkomite
  7. Valg av revisor

Etter årsmøtet: Virkelighet - visjon - veien videre: Daglig leder setter en fot i bakken og går igjennom status, strategier, planer og ideer fremover.

Pga. koronasituasjonen må medlemmene melde seg på her. PÅMELDING ÅRSMØTE

Regnskap og årsmelding vil straks ligge på våre hjemmesider: rindanf.no. Valgkomiteens innstilling vil også bli lagt ut når denne er klar.

Styret

Powered by Labrador CMS