Kari Anita Furunes

Fylkeskommunen gir støtte til Rindal Næringsforum – Skal utvikle hyttenæringen i Rindal

Fylkesutvalget i Trøndelag Fylkeskommune har denne uka innvilget Rindal Næringsforum sin søknad om støtte til kompetansehevende tiltak til hyttenæringen. Midlene skal brukes til bedriftsintern opplæring hos bedriftene, som ønsker mer kunnskap om hva hytteeierne er opptatte av. Dette opplyser Trøndelag Senterparti til Trollheimsporten.

Næringslivet i Rindal som arbeider innenfor hyttenæringen, ser også muligheter for økt verdiskaping og knoppskyting. I tillegg til behov for økt kompetanse om salg og digital markedsføring, og hva bærekraft og sirkulærøkonomi betyr for hyttenæringen.

Kari Anita Furunes(SP) er glad for at fylkesutvalget har innvilget søknaden.

– Det er flott å se at næringslivet ønsker å forbedre seg og skape mer lønnsomhet og aktivitet gjennom økt kunnskap, sier hun, og ønsker næringslivet i Rindal lykke til med prosjektet.

– For Senterpartiet er det viktig med vekst og utvikling i hele fylket vårt, og for oss er dette en glad-sak, legger hun til.

Powered by Labrador CMS