Innbyggerundersøkelse i Trøndelags kommuner:

Et kontorbygg

Svært høy tillit til kommunen og lokalpolitikerne i Rindal

Publisert Sist oppdatert

Trøndelag fylkeskommune gjennomførte i september sammen med Respons analyse ei omfattende innbyggerundersøkelse om bærekraft i alle kommuner i fylket. Så mange som 301 personer i Rindal har svart, skriver Rindal kommune i ei pressemelding. To av de som har svart får et gavekort som påskjønnelse.

Resultatene er nå klare, og Rindal kommune utmerker seg positivt på flere områder. Innbyggerne i Rindal skiller seg ut med vesentlig høyere tillit til kommunepolitikerne og deres ressursbruk, og en trygghet for at kommunen behandler alle grupper rettferdig.

Når alle kommunene i fylket rangeres etter hvor stor andel av folket som tror de bor i kommunen om 5-10 år og hvor stor andel som anser kommunen å være en god kommune å vokse opp i, skårer Rindal svært høyt på begge, med en sjetteplass og en tredjeplass .

Formålet med undersøkelsen er å få et kunnskapsgrunnlag om innbyggernes oppfatninger og forventninger til lokal bærekraft. Resultatene vil være til hjelp i kommunenes planarbeid i tida framover, i Rindal spesielt i arbeidet med Bygdevekstavtalen med staten.

Ordfører Mildrid Kattem Aune kan glede seg over at rindalingene har stor tillit til kommunepolitikerne.
Ordfører Mildrid Kattem Aune kan glede seg over at rindalingene har stor tillit til kommunepolitikerne.

– Dette er oppløftende tall for oss, og viktige svar å ta med seg inn i arbeidet vårt med å gjøre bygda enda mer attraktiv og bedre å bo i, sier ordfører Mildrid Kattem Aune, som særlig har bitt seg merke i den store lokale tilliten til kommunepolitikerne.

I Rindal tror 82 prosent at de vil bo i kommunen om 5-10 år, og det er 4 prosentpoeng over fylkessnittet. 52 prosent mener at det er gode jobbmuligheter i nærområdet, og det er 13 prosentpoeng under fylkessnittet.

Undersøkelsen viser ellers at innbyggerne i Rindal i særlig grad er enige i at:

  • Kommunen er god å vokse opp i.
  • Egen arbeidserfaring/kompetanse er relevant også i framtida.
  • Min arbeidsplass blir ikke overflødig i framtida.
  • Kommunen informerer på en enkel og forståelig måte.
  • Kommunen behandler alle grupper rettferdig.
  • De har tillit til kommunepolitikerne.

Innbyggerne er ikke enige i at:

  • Det må satses på bosetting i sentrale områder i kommunen.
  • Fremkommelighet skal prioriteres for syklister og gående.
  • Det er greit å bygge ned friluftsområder eller marka så lenge det gir plass til boliger og næringsetableringer.

Rindalingene har også gitt innspill om dårlig veistandard, særlig i kommunens utkanter. Andre innspill er behov for mer helsepersonell, å skape nye arbeidsplasser og styrke fritidsaktiviteter, turisme og tilbud til ungdom. Noen vil at bygda må være mer åpen og inkluderende overfor nye innbyggere.

Powered by Labrador CMS