Innbyggerundersøkelse i Trøndelags kommuner:

Et kontorbygg

Svært høy tillit til kommunen og lokalpolitikerne i Rindal

Publisert Sist oppdatert

Trøndelag fylkeskommune gjennomførte i september sammen med Respons analyse ei omfattende innbyggerundersøkelse om bærekraft i alle kommuner i fylket. Så mange som 301 personer i Rindal har svart, skriver Rindal kommune i ei pressemelding. To av de som har svart får et gavekort som påskjønnelse.

Resultatene er nå klare, og Rindal kommune utmerker seg positivt på flere områder. Innbyggerne i Rindal skiller seg ut med vesentlig høyere tillit til kommunepolitikerne og deres ressursbruk, og en trygghet for at kommunen behandler alle grupper rettferdig.

Når alle kommunene i fylket rangeres etter hvor stor andel av folket som tror de bor i kommunen om 5-10 år og hvor stor andel som anser kommunen å være en god kommune å vokse opp i, skårer Rindal svært høyt på begge, med en sjetteplass og en tredjeplass .

Formålet med undersøkelsen er å få et kunnskapsgrunnlag om innbyggernes oppfatninger og forventninger til lokal bærekraft. Resultatene vil være til hjelp i kommunenes planarbeid i tida framover, i Rindal spesielt i arbeidet med Bygdevekstavtalen med staten.

Ordfører Mildrid Kattem Aune kan glede seg over at rindalingene har stor tillit til kommunepolitikerne.

– Dette er oppløftende tall for oss, og viktige svar å ta med seg inn i arbeidet vårt med å gjøre bygda enda mer attraktiv og bedre å bo i, sier ordfører Mildrid Kattem Aune, som særlig har bitt seg merke i den store lokale tilliten til kommunepolitikerne.

I Rindal tror 82 prosent at de vil bo i kommunen om 5-10 år, og det er 4 prosentpoeng over fylkessnittet. 52 prosent mener at det er gode jobbmuligheter i nærområdet, og det er 13 prosentpoeng under fylkessnittet.

Undersøkelsen viser ellers at innbyggerne i Rindal i særlig grad er enige i at:

  • Kommunen er god å vokse opp i.
  • Egen arbeidserfaring/kompetanse er relevant også i framtida.
  • Min arbeidsplass blir ikke overflødig i framtida.
  • Kommunen informerer på en enkel og forståelig måte.
  • Kommunen behandler alle grupper rettferdig.
  • De har tillit til kommunepolitikerne.

Innbyggerne er ikke enige i at:

  • Det må satses på bosetting i sentrale områder i kommunen.
  • Fremkommelighet skal prioriteres for syklister og gående.
  • Det er greit å bygge ned friluftsområder eller marka så lenge det gir plass til boliger og næringsetableringer.

Rindalingene har også gitt innspill om dårlig veistandard, særlig i kommunens utkanter. Andre innspill er behov for mer helsepersonell, å skape nye arbeidsplasser og styrke fritidsaktiviteter, turisme og tilbud til ungdom. Noen vil at bygda må være mer åpen og inkluderende overfor nye innbyggere.

Powered by Labrador CMS